Zdjęcia z 15-tego koncertu

W naszym kościele odbył się koncert Tristia po raz 15. Poniżej relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.