Żywy Różaniec

I Ogólnopolski Kongres Różańcowy, odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 r. na Jasnej Górze. Spotkania modlitewno-naukowe – pod hasłem Różaniec ratunkiem dla świata – będą się odbywać w auli o. Kordeckiego, bazylice jasnogórskiej, kaplicy Matki Bożej oraz na placu przed szczytem jasnogórskim.

 

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.“            św. Jan Paweł II

W sierpniu modlimy się

Intencja ewangelizacyjna:                                                                Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Diecezjalna intencja różańcowa:

O trzeźwość w naszych rodzinach i o dar wolności i uzdrowienia dla zniewolonych przez nałóg pijaństwa.

 

Odpust zupełny dla członków Żywego Różańca

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) osiem razy w roku, mianowicie:

  • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenia Pana Jezusa – 25 grudnia
  • Zmartwychwstania Pańskiego – Niedziela Zmartwychwstania (Wielkanoc)
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca
  • Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia
  • Królowej Różańca świętego – 7 października
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8 grudnia
  • Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego

Historia

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu.

Modlitwa różańcowa powstała w XII w., w trudnych czasach rozkwitu herezji katarów. Św. Dominikowi objawiła się Matka Boża i poleciła, aby nie tylko głosił kazania, lecz połączył je z odmawiania Psałterza NMP, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś Mario (tyle jest Psalmów w Piśmie św.) i 15 Ojcze nasz. Odmawianie Psałterza NMP porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem. Modlitwa różańcowa jest niezwykle skuteczna. Okazała się wspaniałą bronią przeciw błędom herezji.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi  Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie i uczynił jego patronką rzymską męczenniczkę – Św.Filomenę. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej wyniszczonej rewolucjami i krwawymi rozruchami Francji, a następnie na całym świecie. Do Polski dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje w niemal każdej parafii.

W stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił go Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary i polecił wprowadzić w całym Kościele.

Sługa Boża Paulina Jaricot

Paulina Jaricot napisała : „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”