Żywy Różaniec

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

W lipcu modlimy się

Intencja ewangelizacyjna:  Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, znaleźli pomoc i pocieszenie w przyjaźni Pana i swoich braci. 


6. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca trwa na Jasnej Górze w dniach 1-2 czerwca. Do jasnogórskiego sanktuarium, jak co roku, przybyli członkowie wspólnot Żywego Różańca z całej Polski wraz z moderatorami diecezjalnymi, a także Kółek i Róż Różańcowych – w sumie ok. 15 tys. osób.

W roku wyjątkowej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę hasłem pielgrzymki są słowa św. Jana Pawła II: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”.

„Jest to wielka modlitwa za naszą Ojczyznę w 100-lecie Niepodległości – tłumaczy ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca – Różaniec w Polsce jest już ponad 100 lat, czyli w czasach, jeszcze kiedy Polska nie była wolna, już wspólnoty Żywego Różańca powstawały przeszczepione z Francji, i później dzieliły losy naszej Ojczyzny, kiedy nie byliśmy wolni. Wspólnoty Żywego Różańca ciągle modliły się i modlitwą wspierały naszą Ojczyznę”.

Żywy Różaniec jest wspólnotą założoną przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w 1826 r. w Lyonie, zatwierdzoną przez papieża Grzegorza XVI. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX w. Od kilku lat Stowarzyszenie Żywy Różaniec ma swój statut, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Dziś w prawie każdej parafii w Polsce istnieje i działa wspólnota Żywego Różańca. Jej członkowie, modląc się w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy, każdego dnia oplatają modlitwą różańcową cały Kościół i świat, a przede wszystkim tych, którzy najbardziej modlitwy potrzebują.

„Nie jesteśmy w stanie policzyć wszystkich, którzy należą do wspólnoty Żywego Różańca w Polsce. Jest to potężna armia, podajemy mniej więcej ok. 2 mln członków Żywego Różańca, i na pewno nie jest to liczba mniejsza” – informuje ks. Szymon Mucha.

Sobota to centralny dzień spotkania. Od rana na jasnogórskim Szczycie trwa wspólna modlitwa różańcowa, przewidziano także konferencję prof. Krzysztofa Ożoga pt. „Odnowa moralna narodu drogą do jego niepodległości”.

Pielgrzymkę zwieńcza uroczysta Msza św. o godz. 12.00, której przewodniczy bp Zbigniew Zieliński z archidiecezji gdańskiej.

Wśród uczestników pielgrzymki są siostry loretanki z przełożoną generalną s. Anicetą Borowską – zgromadzenie loretanek wydaje Miesięcznik ‚Różaniec’. Obecni są także przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych z ks. Maciejem Będzińskim, sekretarzem krajowym PDM.

„Wasza cicha modlitwa w domach, w parafiach, w pracy, tam, gdzie jesteście, i modlitwa różańcowa – to przecież tyle łask, tyle dobra, jakie dokonuje się w Polsce i dokonało. Za to chcemy dzisiaj jako wielka rodzina różańcowa dziękować miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej – tymi słowami witał wszystkich zgromadzonych o. Jan Poteralski podprzeor Jasnej Góry.

Ks. Maciej Będziński odczytał list do uczestników spotkania przesłany z Watykanu przez abpa Giovanni Pietro Dal Toso, przewodniczącego Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, sekretarza pomocniczego w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. „Zbliżamy się do 200. rocznicy założenia Żywego Różańca przez służebnicę Bożą Paulinę. Z wielką satysfakcją obserwujemy waszą apostolską gorliwość i oddanie pracy misyjnej, okazywane poprzez żarliwe modlitwy, świadectwo życia i hojne ofiary, które złożyliście na budowę miejsc kultu w odległych rejonach świata” – napisał abp Giovanni Pietro Dal Toso.

„Przywiodła nas na Jasną Górę miłość do Bożej Matki i wdzięczność wobec Bożej Opatrzności za dar modlitwy różańcowej, którą tak bardzo umiłowaliśmy, która stała się nieodłącznym elementem codziennego życia, oddychania Bogiem i drogą, która do Niego prowadzi – mówił w homilii bp Zbigniew Zieliński – Stając przed Jasnogórską Królową narodu polskiego, w duchowej łączności z 2-milionową rzeszą Żywego Różańca, w 100-rocznę odzyskania przez Polskę niepodległości, składamy także dziękczynienie za dar naszej Ojczyzny, za tych, którzy złożyli życie na ołtarzu naszej wolności i modlimy się, także na różańcu, aby religia cieszyła się wolnością, a nasza Ojczyzna bezpieczeństwem”.

„Czym jest różaniec, że wspomina o nim Matka Boża w objawieniach w La Salette, w Lourdes, w Gietrzwałdzie, w Fatimie? Co sprawia, że tak wielu sięga po tę modlitwę, a wspólnota Żywego Różańca jest największą grupą modlitewną w Polsce? Naszymi przewodnikami w tej refleksji i modlitwie niech będą ci, którzy nas jej nauczyli – wśród nich szczególne miejsce zajmuje św. Jan Paweł II. Bo choć wspominamy także ważne postaci, które odegrały znaczącą rolę w propagowaniu modlitwy różańcowej: papieża Leona XIII, nazywanego papieżem różańca, Ludwika Marię Grignion de Montfort, Bartłomieja Longo, św. o. Pio, czy Sługę Bożą Paulinę c Paulinę Jaricot i bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, to jednak papieża z Polski możemy bez cienia wątpliwości nazwać apostołem różańca. Szczególnie Jan Paweł II wpisuje się ciągłość nauki o modlitwie różańcowej, którą w 2002 roku w swoim liście ‘Rosarium Virginis Mariae’ uzupełnia przez dodanie Tajemnic Światła. On nie tylko się modlił na różańcu, ale w swojej posłudze Kościołowi, światu i naszej Ojczyźnie nie pomijał nadarzających się okazji i zachęcał do częstego odmawiania różańca” – mówił kaznodzieja.

„Zatem, na czym polega obecność Maryi w tajemnicy Chrystusa? By to zrozumieć, trzeba wejść w dynamikę właściwą miłości. Gdzie można lepiej nauczyć się miłości jak nie u boku Matki? W różańcu powtarzamy słowa, które Maryja usłyszała od Anioła Gabriela i swej krewnej Elżbiety, które przeplatają się z rozważaniami głównych prawd wiary zawartych w kolejnych tajemnicach. Trudno przecenić ich rolę w kształtowaniu teologicznej i biblijnej świadomości katolików, nas tu obecnych także, stąd to szczególne dziękczynienie zawarte w naszej modlitwie” – podkreślał bp Zbigniew Zieliński.

*

„W tym roku rozpoczynamy wielką nowennę przed uroczystością 200-lecia powstania Żywego Różańca, za 9 lat będzie właśnie ten okrągły jubileusz. Dlatego chcemy przez te 9 lat wrócić do charyzmatu sługi Bożej Pauliny Jaricot, naszej założycielki, ale jeszcze do piękniejszego poznania tajemnicy różańcowej i jeszcze bardziej okazania, że ta modlitwa różańcowa jest na każdy czas, i na ten który teraz przeżywamy” – podkreśla moderator generalny.

„Ludzie modlą się na różańcu dlatego, że chcą rozmawiać z Panem Bogiem, i różaniec jest jedną z prostszych modlitw, ale jednocześnie głęboką, bo jeżeli ktoś chce rzeczywiście wniknąć w tajemnice różańcowe, to ta prosta modlitwa, która zdawałoby się, polega tylko na odmawianiu pozdrowienia anielskiego i przesuwaniu paciorków różańcowych, staje się medytacją. Dlatego dla wielu ludzi jest to bardzo głęboka modlitwa i rozmowa z Bogiem – mówi ks. Szymon Mucha – Ale ludzie też szukają ratunku. Dzisiaj w wielu sytuacjach stajemy bezradni wobec naszych problemów, problemów związanych z naszymi najbliższymi, i dlatego niektórzy mówią, że to jest ‘koło ratunkowe’, którego warto się uchwycić. Jeżeli ktoś go ma i trzyma, i modli się, to jest to dla niego moc i siła, że nie jest sam w tych troskach, w walce o różne sytuacje życiowe”.

(http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11967)


 


  https://www.facebook.com/PapieskieDzielaMisyjne/videos/1423584581050831/

Odpust zupełny dla członków Żywego Różańca

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) osiem razy w roku, mianowicie:

  • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenia Pana Jezusa – 25 grudnia
  • Zmartwychwstania Pańskiego – Niedziela Zmartwychwstania (Wielkanoc)
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca
  • Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia
  • Królowej Różańca świętego – 7 października
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8 grudnia
  • Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego

Historia

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu.

Modlitwa różańcowa powstała w XII w., w trudnych czasach rozkwitu herezji katarów. Św. Dominikowi objawiła się Matka Boża i poleciła, aby nie tylko głosił kazania, lecz połączył je z odmawiania Psałterza NMP, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś Mario (tyle jest Psalmów w Piśmie św.) i 15 Ojcze nasz. Odmawianie Psałterza NMP porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem. Modlitwa różańcowa jest niezwykle skuteczna. Okazała się wspaniałą bronią przeciw błędom herezji.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi  Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie i uczynił jego patronką rzymską męczenniczkę – Św.Filomenę. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej wyniszczonej rewolucjami i krwawymi rozruchami Francji, a następnie na całym świecie. Do Polski dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje w niemal każdej parafii.

W stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił go Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary i polecił wprowadzić w całym Kościele.

Sługa Boża Paulina Jaricot

Paulina Jaricot napisała : „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”