Drugi rok przygotowania

Spotkania dla osób drugiego roku przygotowania do sakramentu bierzmowania odbywają się dwa razy w miesiącu. 

W drugą niedzielę każdego miesiąca od września do czerwca o godzinie 9.30 kandydaci zobowiązani są  do uczestnictwa wspólnie we Mszy św.

Drodzy kandydaci drugiego roku przygotowań do sakramentu bierzmowania

Przed nami drugi etap waszych przygotowań stania się dojrzałymi chrześcijanami.

Wśród tematów znajdą się tematy sugerowane przez KEP na czas przygotowania do bierzmowania. Jeśli macie jakieś pytania to proszę o nie na najbliższych spotkaniach

(powtórzenie Kerygmatu)
Wierzę w Jezusa Chrystusa

1.   Pragnę kochać i być kochany.
2.  Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie.
3.  Jezus zmartwychwstaje dla mnie.
4.  Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.
5.   Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście.

oraz

Wspólnota Kościoła

  1. Jezus zakłada swój Kościół.
  2. Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski.
  3. Kościół katolicki moją drogą do zbawienia.
  4. Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła.
  5. Moje miejsce w Kościele.
  6. Sakramenty w służbie Kościoła-wspólnoty:
    a) powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
    b) miłość – małżeństwo – rodzina. Kościół domowy.

Chcę się nawrócić

1.    Grzech odrzuceniem miłości
2.    Grzech mnie niszczy i zabija.
3.    Pan Bóg jest miłosierny.
4.    Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.
5.    Walka ze złem moim zadaniem na całe życie.

W dniu 10 września spotkaniem organizacyjnym 11 osób, które pozytywnie zaliczyły I rok przygotowań rozpoczęło etap II. Spotkania zostały ustalone na I i III poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. Wszelkie przypomnienia i zmiany dotyczące terminów spotkań będą podawane w ogłoszeniach Parafialnych i na Twitterze Parafii. https://twitter.com/mbmurkowakrosno

o. Jacek Szeligowski