Pierwszy rok przygotowania

Klasa VII SP: Na początku roku katechetycznego Kandydat powinien osobiście z rodzicami zgłosić się w parafii w wyznaczonym terminie. Spotkania dobywają się raz w miesiącu. Kandydaci spoza parafii powinni przynieść zgodę od własnego proboszcza..

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Msza święta dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania
w roku szkolnym w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 9.30
począwszy od 10 września br.

Spotkania formacyjne I roku przygotowań (uczniowie klas VII)
zostały ustalone na II środę każdego miesiąca.
Przypomnienia i zmiany dotyczące terminów spotkań będą podawane w ogłoszeniach Parafialnych i na Twitterze Parafii. https://twitter.com/mbmurkowakrosno