Pierwszy rok przygotowania

Klasa I gimnazjum: Na początku roku katechetycznego Kandydat musi osobiście z rodzicami zgłosić się w parafii w wyznaczonym terminie. Spotkania dobywają się raz w miesiącu.

Przygotowuje o. Jacek Szeligowski

Najbliższe spotkanie 19 czerwca br. ,
po nabożeństwie czerwcowym i procesji oktawy Bożego Ciała
podsumowanie pierwszego roku przygotowań
Proszę przynieść indeksy i kartę nabożeństw.