Trzeci rok przygotowania

Klasa III gimnazjum: Odbywają się spotkania dwa razy w miesiącu, mające na celu bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Darów Ducha Świętego.