Bierzmowanie (audio – kazanie)

W tym roku sakrament bierzmowania w naszej parafii przyjęło 21 jeden młodych osób z rąk arcybiskupa Adama Szala. Sakrament został udzielony 13 czerwca w liturgiczne święto świętego Antoniego z Padwy.

Dwadzieścioro bierzmowanych uczęszcza do szkoły na terenie naszej parafii. Dodatkowo bierzmowany został jeden chłopak z krośnieńskiej fary.  Poniżej homilia wygłoszona przez abp Adama.

Przy tej okazji został poświęcony nowy obraz błogosławionych męczenników o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego którzy zginęli w Peru. Obraz zostanie umieszczony w kaplicy św. Jana z Dukli.

Zdjęcia z uroczystości w galerii.