Kierunek Kalwaria – wyjście pielgrzymów

Już przed 5:40 pielgrzymi gromadzili się przy naszym kościele. Było wydawanie pakietów pielgrzyma, składanie bagaży do samochodu a później wspólna modlitwa w kościele, błogosławieństwo i pokropienie wodą święconą na drogę. Zdjęcia w galeriach.