Ważne dni naszej parafii

Oto program Misji Świętych, które będziemy przeżywać w naszej parafii we wrześniu. Poniżej wersja tekstowa programu misji.

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

W PARAFII NAWIEDZENIA NMP W KROŚNIE

w dniach od 17.09 do 24.09.2017r.

ŻYĆ ŻYCIEM TWOIM PANIE

 

17.09. – Niedziela – temat: Chrystus przyszedł szukać i zbawiać

              Msze św.: 6.45; 8.00; 9.30 – młodzież ; 11.00 – dzieci ; 12.30; 15.00; 17.00

21.00 – Apel Maryjny

 

18.09. – Poniedziałek – temat: Chrystus naszą światłością

(Sakrament Chrztu Świętego)

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną ;

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego; 

16.00 – nauka dla dzieci ;

17.00 – Msza św. z nauką, po niej nauka dla   małżeństw;      

20.00 –  nauką dla młodzieży, osób pracujących,  wszystkich pozostałych , którzy nie mogli skorzystać z wcześniejszych  godzin ;  

21.00 – Apel Maryjny

Po homilii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Po końcowym błogosławieństwie mszalnym podchodzimy do wody święconej, obok  zapalonego paschału- symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego . Po umoczeniu dłoni w wodzie czynimy znak krzyża.

 

19.09. – Wtorek – temat : Dzień modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne

(Sakrament namaszczenia chorych)

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną; po Mszy św. nabożeństwo do św. Antoniego

10.00 – Msza św. z nauką  dla chorych, samotnych i sakramentem namaszczenia; nabożeństwo uzdrowienia wewnętrznego

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

15:30 – Spowiedź Św. dla dzieci

16.00 –  Msza Św. z nauką dla dzieci ;

17.00 – Msza św. z nauką  po  Mszy św. nabożeństwo uzdrowienia wewnętrznego (sakrament namaszczenia)

20.00  z nauką dla młodzieży, osób  pracujących ; nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

W tym dniu kapłani będą indywidualnie udzielać błogosławieństwa, podczas nabożeństwa o uzdrowienie.

21.00 – Apel Maryjny

 

20.09. – Środa – temat : Rodzina silna Bogiem ( Sakrament Małżeństwa)

 8.00 – Msza św. z nauką  dla rodzin, wspólnot parafialnych; po Mszy świętej spotkanie z misjonarzem, 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego; 

17.00 – Msza św. z nauką dla rodzin, po Mszy św. nauka dla narzeczonych,

20.00 –  nauką dla rodzin , młodzieży studiującej, pracującej  

21.00 – Apel Maryjny

Po homilii odbędzie się uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, które ma na celu przypomnienie małżonkom o obowiązku kroczenia drogą pełną miłości , na którą weszli w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa.

Błogosławieństwo soli.

 

21.09. – Czwartek – temat : Jezus w Eucharystii  i  Kapłaństwie buduje Kościół

 8.00 – Msza św. z nauką  i nabożeństwem Eucharystycznym

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

16.30 –  Nabożeństwo do MB Murkowej  

17.00 – Msza św. z nauką  i nabożeństwo Eucharystyczne ( dziękczynno – błagalne) z adoracją Najświętszego Sakramentu;

20.00 – adoracja dla młodzieży;

21.00 – Apel Maryjny

W tym dniu całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo chleba i dzielenie się pobłogosławionym chlebem w domu z rodziną. W tym dniu składamy dary serca dla potrzebujących (artykuły pierwszej potrzeby: mąka, cukier, oliwa) Adoracja Najświętszego Sakramentu od  godz.  9.00 do 17.00 i od  18.00 do 21.00.

 

22.09. – Piątek – temat: Dzień Miłosierdzia i Pojednania

(Sakrament Pokuty)

Spowiedź św. od 7.00 do 8.30 i 16.00 do 18.00

 8.00 – Msza św. z nauką i nabożeństwem pokutnym połączona  ze szczególnym rachunkiem sumienia;

15.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

16.00 – Nabożeństwo ku czci  Najświętszego Serca Pana Jezusa i zawierzenie parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu; 

 17.00 –  Msza św. z nauką z nabożeństwem pokutnym dla wszystkich;

18.30 – „Droga Światła”  ulicami miasta, zakończenia   Apelem Maryjnym – Przynosimy lampiony!

 

23.09. – Sobota – temat: Z Matką Jezusa w chrześcijańskiej pielgrzymce wiary

8.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich ; nabożeństwo maryjne i błogosławieństwo dziadków;

16.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego połączone z   poświęceniem naszej  parafii Niepokalanemu Sercu Matki Bożej;

17.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich i  nabożeństwo za zmarłych parafian z  procesją  do Krzyża misyjnego  (błogosławieństwo  krzyży misyjnych);

19.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich i złożeniem osobistych aktów zawierzenia. 

21.00 – Apel maryjny.

Przynosimy  na Mszę Św.  obrazy maryjne, a na godz. 17.00 – krzyże.

 

24.09. – Niedziela – temat: Odczytać znak świętości dany przez Boga

( Sakrament Bierzmowania)

 Msze św. z nauką misyjną na zakończenie Świętych Misji parafialnych: 6.45; 8.00;

9.30 – młodzież ;

11.00 – dzieci ( misyjna „ Boża słodycz” );

12.30;  15.00 i 17.00

  16.00 –  Nieszpory misyjne.  

Wszystkie Msze św.  będą zakończone  z  błogosławieństwem misyjnym i odpustem zupełnym! 

Na zakończenie Misji każdy złoży swój misyjny dar- postanowienie duchowe i złoży  podczas ofiarowania na Mszy Świętej!  

 

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI