Oczekując na Jezusa

Dziś rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Zapewne będzie to kolejny Adwent w naszym życiu. Ma on przygotować nas na przyjście Chrystusa w podwójnym znaczeniu. To znaczy na Jego ostateczne  przyjście na końcu czasów oraz na świąteczne przyjście w Boże Narodzenie. Równocześnie rozpoczynamy kolejny rok duszpasterski, w którym będziemy się pochylać nad sakramentem bierzmowania. Hasło tego roku liturgicznego brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2,38). Chodzi o to żebyśmy na nowo odkryli Osobę i dary Ducha Świętego, tak abyśmy jak najlepiej współpracowali z Nim dla rozwoju naszej wiary. Taki tok lat liturgicznych jest naturalną konsekwencją poprzednich tematów lat poświęconych sakramentowi Chrztu Świętego. (tekst przygotowany na podstawie Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej 2018 tom 1, oficyna wydawnicza W Misji, Wrocław 2017, str. 18.)