Zbiórka ministrantów po kolędzie

Ministranci spotkali się po zakończeniu pomagania ojcom w odwiedzinach duszpasterskich podczas kolędy. Podzielili się swoimi uwagami i odebrali pieniądze które dostali od parafian w czasie kolędy. Przyszło 8 ministrantów z których 7 chodziło z ojcami po kolędzie. W tym roku ministranci chodzili z puszkami ponieważ zmieniliśmy sposób podziału ofiar które otrzymują w czasie kolędowania. Klasztor nie zabrał im żadnej złotówki z pieniędzy które dostali od parafian. Natomiast ich opiekun miał dodatkową pracę związaną z podziałem ofiar ministrantów.