Warsztaty czytania liturgicznego.

W dniach 9 i 10 marca br. w naszym klasztorze i kościele odbyły się warsztaty czytania liturgicznego. Celem było ukazanie wielu płaszczyzn w liturgii, na które oddziałuje czytający Słowo Boże.

Pierwszy dzień skoncentrowany był na bardziej duchowym znaczeniu tego co podczas liturgii robi lektor.  Jest narzędziem w ręku Boga posiadającym dary, które służą do godnego i właściwego przekazania Słowa Bożego Ludowi Bożemu.

Pracowaliśmy w oparciu o 16 reguł, wypracowanych w oparciu o dokumenty Kościoła, mając  na uwadze zasady językowe odpowiedniego akcentowania, melodyki, dykcji, rytmiki i modulacji głosu. Wszystko po to, aby odbiorca miał komfort słuchania, a więc zrozumienia sensu tekstu.

W drugim dniu przeszliśmy do praktyki. Zaczęliśmy od ćwiczeń oddechowych oraz rozgrzania mięśni nie tylko twarzy, których jest aż 9, ale też szyi, barków oraz mięśnia jakim jest przepona.

Ojciec Jacek Wójtowicz prowadzący warsztaty pokazał także kilka sposobów jak radzić sobie ze stresem występującym gdy prezentujemy się przed publicznością. 

Każdy z uczestników miał okazję do zaprezentowania fragmentów czytań, aby następnie móc zobaczyć nad czym należy pracować, aby udoskonalić umiejętność czytania w kościele. 

Uczestnicy  sami wyszli z inicjatywą częstych spotkań, celem doskonalenia warsztatu czytania podczas liturgii. 

o. Jacek Wójtowicz – prowadzący warsztaty czytania liturgiczne jest kapłanem od ponad 20 lat. Jest również absolwentem Średniej Organistowskiej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Ponadto w swej działalności duszpasterskiej prowadził chóry w Głowience koło Krosna i w Sanoku – Liturgiczny Chór Męski. Jest organizatorem dwóch Festiwali międzynarodowych: “Festiwal muzyki organowej i kameralnej Muzyka Młodych u Franciszkanów” w Sanoku oraz “Jeden Bóg – Wiele Kultur” także w Sanoku. Wydał również trzy płyty Festiwalowe.