Składamy serdeczne podziękowanie za ofiarowanie nam 1% podatku i pozostajemy z pamięcią modlitewną.
Franciszkanie z Krosna

Organizator akcji:

Fundacja Brat Słońce
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
www.bratslonce.pl