Męska Strona Rzeczywistości zaprasza na:

Spotkanie w gronie mężczyzn starszych i młodszych, samotnych i żonatych, może być okazją do ubogacającej wymiany doświadczeń na drodze wiary.

To czas poszukiwania męskiej tożsamości i duchowości w samotności przed Bogiem, ale też w spotkaniu z innymi mężczyznami: mężami, ojcami, duchownymi, którzy szukają swojej własnej, męskiej odpowiedzi na Bożą łaskę. Tak jak Bóg inaczej prowadził Maryję, a inaczej św. Józefa, tak i dzisiaj mężczyzna jest inaczej obdarowany, ale też inne wymagania się mu stawia. Będziemy w męskim gronie modlić się o to, aby całą swoją osobą, wszystkimi swoimi talentami, ale także zranieniami, lękami, wątpliwościami powiedzieć Bogu nasze męskie TAK.

Organizatorem Rekolekcji dla Mężczyzn jest Wspólnota – Męska Strona Rzeczywistości.