Jesteśmy w finale!!!

28 lutego br. w Miejscu Piastowym w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się półfinał Konkursu o Wielkich Polakach. W tym roku uczestnicy zmierzyli się wiedzą o św. Andrzeju Boboli.  W archiprezbiteracie krośnieńskim udział wzięło 100 uczniów z należących do niego miejscowości. 

Udział wzięła również uczennica o. Jacka Wójtowicza z III klasy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie Zuzanna Kania. 

Po 50 minutowym czasie na rozwiązanie testu konkursowego wyłoniono finalistów. Na 56 możliwych do zdobycia punktów Zuzia zdobyła 55 zdobywając pierwsze miejsce i przejście do finału, który odbędzie się 21 maja br. w Strachocinie w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. 

Wybór św. Andrzeja Boboli do konkursu organizowanego przez Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Wydział Nauki Katolickiej w archidiecezji przemyskiej o wielkich Polakach należy uznać za bardzo trafny. Gdyż wpisuje się on w wielkie pragnienie Papieża Piusa XII, który w encyklice o nim napisał: Jest naszym gorącym pragnieniem, żeby wszyscy katolicy, a zwłaszcza synowie polskiej ziemi, dla których niezwyciężony bohater Chrystusowy Andrzej Bobola jest chlubą i wspaniałym wzorem chrześcijańskiego męstwa, w trzechsetną rocznicę jego zgonu pobożnym sercem i umysłem rozważyli jego męczeństwo i jego świętość. Od napisania tych słów minęło ponad 60 lat, a bardzo wielu Polaków nie ma wiedzy o Męczenniku, którego Papież Pius IX nazwał największym w Kościele. Dlatego konkurs będzie okazją do poznania Świętego, który od roku 2002 jest Patronem Polski, przez ludzi młodych. Mam też nadzieję, że młodzi ludzie poznając życiorys św. Andrzeja Boboli spełnią inne życzenie Papieża wyrażone w encyklice: przez to ogólne pismo chcemy wskazać w nim przykład, który każdy wedle swojego stanu i zawodu mógłby obrać za przedmiot naśladowania.