Męski Różaniec w Krośnie.

Po raz pierwszy w Krośnie. W Polsce mężczyźni już w wielu miastach gromadzą się na placach miast, aby wspólnie odmawiać różaniec. Dochodzi do 400 osobowych grup mężczyzn odmawiających razem różaniec.

Dlaczego?

Fatima. To jedyne słowo jakie przychodzi na myśl i związane z nią tajemnice. Wyjście na zewnątrz właśnie mężczyzn wymaga dla wielu z nich nie lada odwagi. A właśnie tu trzeba w dzisiejszych czasach odwagi a nie tchórzostwa i obojętności. Konkretnej postawy i odpowiedzi na wartości, które dzisiaj są podważanie w Europie jak również w naszej Ojczyźnie.

Maryja urodziła Jezusa – Mężczyznę, Jezus dał Maryję Mężczyznom – Apostołom jako Matkę. Maryja razem z Apostołami – Mężczyznami czuwała w Wieczerniku oczekując na przyjście Ducha Świętego.

Dziś trzeba nam mężczyzn odważnych konkretnie opowiadających się i broniących wartości samych siebie jako ojców, mężów oraz synów mężnych i odpowiedzialnych za powierzonych im ludzi żyjących w ich rodzinach i społeczeństwie.

W obronie wartości chrześcijańskich zapraszają franciszkanie pod Krzyż papieski każdego miesiąca mężczyzn na różaniec.