Msza za Mężczyzn.

Cykliczna Msza św. “Za i w intencjach Mężczyzn” odbywa się już od ponad roku. Inicjatorem jej jest wspólnota: Męska Strona Rzeczywistości, która gromadzi mężczyzn pragnących rozwijać się i zmieniać swoje życie w duchu Słowa Bożego. Módl się i podejmuj wyzwania to hasło wspólnoty MSR.

Na obecnym etapie działalności MSR zainicjował oprócz comiesięcznych Mszy dla Mężczyzn Ekstremalną Drogę Krzyżową, Rekolekcje Wielkopostne dla Mężczyzn, Męski Różaniec w Krośnie. Współpraca ze Szlachetną Paczką oraz organizacja już po raz drugi wyjazdu do Częstochowy na Oblężenie Jasnej Góry przez środowiska męskie działające w Kościele w Polsce. Formacja polega na polega na kształtowaniu siebie na różnych polach życiowych: rodzina, praca, zdrowie, służba drugiemu człowiekowi w ramach Kodeksu Honorowego poprzez który kształtuje w nich: odpowiedzialność, siłę (zdrowie), mądrość wypływająca ze Słowa Bożego, honor. Taka Formacja pomaga zgłębiać tożsamość mężczyzny, która o obecnym czasie ulega degradacji na czym cierpi sam mężczyzna oraz jego najbliżsi.