Finał Szlachetnej Paczki.

Już po raz drugi w naszej parafii uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Dla przypomnienia w zeszłym roku finał zakończył się zrobieniem dwóch paczek na ponad 20 tyś. zł. Jak było w tym roku?

Rozpoczęliśmy w dniu 15 listopada zapraszając parafian i sympatyków franciszkanów aby wspólnie razem pomóc ludziom żyjącym w biedzie i nędzy. Dzięki wolontariuszom Szlachetnej Paczki, którzy pracują  prawie przez cały rok, aby dotrzeć do rodzin, ludzi samotnych a zarazem wciąż uważających, że inni są jeszcze w większej potrzebie. Stąd wielu wolontariuszy Szlachetnej Paczki mówi, że prawdziwa bieda nie krzyczy i nie woła o pomoc, takich ludzi trzeba znaleźć. 

Spontanicznie, przez ogłoszeni duszpasterskie, stronę internetową i inne nośniki informacyjne dołączali do nas ludzie dobrej woli kupując konkretne rzeczy dla rodziny i osoby wybrane przez nas w bazie Szlachetnej Paczki rejonu Krosno. 

Filarem finansowym  1200 zł oraz służąca swoim czasem była wspólnota Męska Strona Rzeczywistości. Mężczyźni dali i dostarczyli do rodziny ponad 3 kubiki drewna na opał oraz dostarczyli gotowe już paczki do magazynu. 

Lecz bez pomocy parafian i sympatyków Franciszkanów nie mielibyśmy takiego efektu. Otóż dzięki wpłatom na konto w wysokości 2310 zł. i 1500 zł otrzymanych w gotówce mogliśmy w tym roku zrobić 3 Szlachetne Paczki.  Należy też dodać , wartość rzeczy otrzymanych w naturze wyniosła około 3400 zł. Zostało 210 zł, które zostało przekazane na konto Szlachetnej Paczki. 

Suma wszystkich udziałów finansowych i rzeczowych na zrobienie 3 Paczek wyniosła 8620 zł. 

Zaangażowanie osób w sposób bezpośredni przy robieniu zakupów oraz pakowaniu i przygotowaniu Paczek wyniosła 17 osób. W sposób pośredni 13 osób. Razem 30 osób. 

Wszystkie wybrane rodziny otrzymały rzeczy o które prosiły. Choć nie było to łatwe zwłaszcza gdy chodziło o wybór odzieży. 

Dziękujemy za waszą wrażliwość, dobroć i zaangażowanie. Również firmom i sklepom, które gdy się dowiedziały, że kupujemy rzeczy na Szlachetną Paczkę obniżały ceny zakupu towaru. 

 Szlachetna Paczka to dzieło, które pozwala zaangażować się otwierać serca bogatych, hojnych i dobrych ludzi aby dokonywać dzieł dobra w konkretnych sytuacjach. Szlachetna Paczka pokazuje nam jacy jesteśmy, to dobry sprawdzian naszego człowieczeństwa. Szlachetna Paczka pozwala stworzyć wspólnotę ludzi zaangażowanych i odpowiedzialnych za los drugiego człowieka. Szlachetna Paczka pozwala poznać wielu fajnych ludzi. 

Kto straci swoje życie, ten je zachowa. Kto je straci z mego powodu zachowa je na życie wieczne – Mówi Jezus. 

Tracenie życia w taki sposób ma sens.

Za wszystko wszystkim dziękujemy. Za Fajnych ludzi. 

o. Jacek Wójtowicz