Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

 Ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP papież Pius IX napisał: „Najświętsza Maryja Panna… mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, …została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.”

Uroczystą sumę celebrował ks. Krzysztof Samborski z Dębowca.  Święto to jest także świętem Rycerstwa Niepokalanej i Przyjaciół MBM.