MARYJNE ODNAWIANIE WIARY.

Pod przewodnictwem 

 ks. dr  Wacława Siwaka w dniu 29.12.2019 odbyło się spotkanie pod hasłem:
“Maryja wzorem dla wierzących”

Rozpoczęte w kościele – o godz 16.30 – wspólnym kolędowaniem,
o godz. 17.00 Msza św. i konferencja.
Po Mszy św. miały miejsce dialogi o wierze w salce katechetycznej.