Spotkanie opłatkowe.

Piątego stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Grup Duszpasterskich działających przy naszej parafii.