Gość o odnowie Wiary

w ramach Maryjnego Odnowienia Wiary(MOW) pt.:
“Maryja – Obrończyni wiary w starotestamentowych
figurach z godzinek o Niepokalanym Poczęciu”
– 26 stycznia 2020r. – część I
– 23 lutego 2020r. – część II
Początek na Mszy św. w kościele franciszkanów
o godz. 17.00 po Mszy św.
dialogi o wierze w salce.