Podsumowanie kolędy 2020

„ Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: <Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.>”

Drodzy  Bracia i Siostry

           W pierwszą Niedzielę Słowa Bożego ustanowioną przez papieża Franciszka, Ewangelia przedstawia nam dwie postaci: Jezusa i Jana Chrzciciela. Obaj ożywieni są tym samym duchem, tym samym pragnieniem pełnienia woli Ojca. Jezus rozpoczyna swoją działalność misyjną, wtedy gdy usłyszał, że został uwięziony Jan, który miał przygotować Mu drogę. Wokół Mesjasza zaczynają gromadzić się uczniowie, a misja proroka Jana zostaje wypełniona. Jezus pragnie zapalić nas światłem Ojca, dlatego przychodzi do naszych trudów, do naszych przegranych walk i do naszej ciemności. Przynosi nam wielką radość nowego życia w Bogu i z Bogiem!

Podsumowanie kolędy Roku Pańskiego 2020

        Wizyta duszpasterska to modlitwa, błogosławieństwo i pokój, które niesie  Chrystus dla wszystkich, którzy pragną otworzyć swoje drzwi, ale przede wszystkim serca. Kolęda ma za zadanie wnieść światło Chrystusa tam, gdzie mrok i ciemność. Tym światłem, nie jest kapłan, ale  jest Jezus Chrystus, który jest jedyna światłością świata! Człowiek prawy nie boi się światła, natomiast człowiek grzeszny unika światła, aby na jaw nie wyszły jego nieprawości.

         W tym roku kolęda trwała w naszej parafii tylko 10 dni, prowadzona była przez 4 duszpasterzy. Objęła ona 60% parafii, gdyż z woli ks. abp Adama Szala na ul. Żwirki i Wigury i Podkarpackiej kolędę prowadzi ks. Tomasz Walczak – rektor kaplicy DPS – u. W związku z licznymi pytaniami wiernych pragnę zapewnić, że na dzień dzisiejszy, ten wyjątkowy fakt, nie stanowi o podziale, czy powstaniu nowej parafii. Parafia Nawiedzenia NMP – Franciszkanów w Krośnie obejmuje nadal ul. Żwirki i Wigury i Podkarpacką. Tegoroczne sprawozdanie dotyczy 60% naszej parafii. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy nas przyjęli, było to 560 rodzin, co stanowi 59,3% odwiedzonych wiernych. Niestety co roku odnotowujemy spadek frekwencji kolędowej, jeszcze kilka lat temu była ona na wysokości prawie 65%  (w roku 2013).  Wzrasta liczba mieszkań zamkniętych, w tym roku było ich, aż 332, co stanowi ponad 35% , a 53 nie życzyło sobie spotkania z księdzem, co stanowiło 5,6% wizytowanych.

         Obecny rok pracy duszpasterskiej jest poświęcony Eucharystii pod hasłem: Wielka Tajemnica Wiary. Pan Jezus mówi: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Zmartwychwstały Chrystus jest z nami. Można Go dostrzec oczami wiary. Najdoskonalszą formą Jego obecności jest Eucharystia. W każdej Mszy św. staje się obecny pod postacią chleba i wina. Z faktu obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii wynikają pewne konsekwencje:

Pierwsza konsekwencja  – wiara w obecność Jezusa w Eucharystii stanowi fundament chrześcijańskiej wiary. Kiedy Jezus zapowiada ustanowienie Najświętszego Sakramentu, prawie wszyscy słuchacze odchodzą, uważają, że jest to „twarda mowa.” Mistrz pyta Apostołów: „Czy wy też chcą odejść?” Św. Piotr odpowiada: „ Panie do kogo pójdziemy?” Lekceważenie udziału w Mszy św. było zawsze traktowane jako grzech ciężki, a w starożytnym Kościele trzykrotne zaniedbanie udziału w Eucharystii, łączyło się z wyłączeniem danego człowieka ze wspólnoty Kościoła.   Dziś nie tyle chodzi o rygoryzm, co konsekwencje! Za dużo naszych parafian lekceważy niedzielną Mszę św. Wybrzmiewa to nawet w sakramencie pokuty, oto penitent wymienia kilka grzechów i na koniec jakby mimochodem dodaje:  nie chodziłem do kościoła!

Druga konsekwencja – udział we Mszy św. winien być udziałem pełnym, czyli z przyjęciem Ciała Pańskiego. W Wieczerniku Jezus mówił: Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje ……bierzcie i pijcie to jest Krew moja….Wielu naszych parafian mogłoby, a jednak do Komunii św. nie przystępuje. Obserwujemy tendencję spodku rozdawanej Komunii św. w naszej parafii. Przez ostatnie  4 lata utrzymywała się ona na wysokim poziomie od ok. 67.000 do ponad 68.000, aby w ubiegłym roku 2019 spaść do 52.000 Komunii św. rocznie.

Trzecia konsekwencja – wartość niedzieli, jako spotkania całego Kościoła z Jezusem Zmartwychwstałym. Z naciskiem na całego Kościoła. Nie powinno być w naszym życiu niedzieli bez uczestnictwa w Eucharystii, to jest najważniejsze spotkanie w tygodniu! Niedziela jest dniem Pańskim, dniem świętym, pierwszym dniem tygodnia i winna być poświęcona Bogu oraz rodzinie i najbliższym.

Czwarta konsekwencja – każda świątynia jest domem Bożym, a Gospodarzem tego domu jest Jezus Chrystus, to On tu Wieczernik przygotował. A my wszyscy winniśmy dbać, by ten dom był piękny i pomagał nam w modlitwie.  

Drodzy parafianie,  dziękujemy  Wam za ofiary na utrzymanie  kościoła na malowanie naw i wyczyszczenie posadzki, na złotą lilie, która jest przy cudownym obrazie MBM. Dziękujemy za ofiary na remont kaplicy Oświęcimów, darczyńcom, którzy pragną pozostać anonimowi, za 1% od podatku na ten cel, za wszelkie ofiary.  Efekty remontu można już zobaczyć na zdjęciach umieszczonych przy kaplicy. 

W grudniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy program Maryjna Odnowa Wiary, w ramach którego, co miesiąc spotykamy się, ze uczonymi i mądrymi ludźmi, aby pogłębiać wiarę i prosić Maryje o jej obronę w nas i naszych bliskich.

Trawa rok jubileuszowy powstania naszej parafii, wydaliśmy książkę Franciszkanie w Krośnie pod redakcją o. dra Emila Kumki. W tym roku czaka nas uroczystość 50 – lecia parafii i 10 – lecia koronacji cudownego obrazu MBM, która odbędzie się 31 maja o godz. 12.00 na rynku krośnieńskim pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Adama Szala i ks. arcybiskupa Józefa Michalika.  Już dzisiaj wszystkich Was zapraszamy na tę uroczystość i prosimy o modlitwę w tej intencji.  

           Drodzy i kochani parafianie  składamy serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim, którzyście  otworzyli swoje domy, mieszkania na przyjęcie kapłanów, w nich niejako samego Chrystusa. Dziękujemy za wszelkie dobro 

z jakim się spotkaliśmy, za życzliwość i ofiarne serce. Dziękujemy za ofiary składane z okazji kolędy, będą one przeznaczone głównie na ogrzewanie kościoła.  

          Wszystkich Was zawierzamy wstawiennictwu Matki Bożej Murkowej! Nich Ona zaniesie wszystkie nasze radości i smutki, bóle i cierpienia, troski dnia codziennego przed oblicze miłosiernego Boga i ma nas w nieustannej opiece.   Obiecujemy modlitwę przed Jej cudownym obrazem  i prosimy Was o modlitwę, abyśmy nie ustawali w gorliwości, w służbie Bożej dla dobra wszystkich parafian.

 

Wasz proboszcz  – o. Krzysztof