Msza za mężczyzn.

Skąd brać siłę do życia, które jest ciężkie? Od Jezusa. A w sposób najdoskonalszy uobecnia się w Eucharystii na ołtarzach wszystkich kościołów świata. Daje się nam w słowie i w chlebie, które jest jego Ciałem, abyśmy mocą jego działania przeszli przez ten świat spełniając w sposób właściwy swoje powołanie do, którego zostaliśmy wezwani.  Na Mszę zaprasza Męska Strona Rzeczywistości działająca w naszej parafii.