EDK 2020 r. – ostateczne informacje.

To już ostateczne informacje na temat tegorocznej EDK w Krośnie. Proszę zapoznajcie się z tymi informacjami dokładnie. Na obecny czas nie mówimy o wyjściu w ciemną noc, lecz o duchowym czuwaniu modląc się. Dokonujemy refleksji czuwając i planując przemianę na drodze przebaczenia od zranienia do uzdrowienia. 

Słowo Metropolity Przemyskiego do osób chorych, starszych, ludzi cierpiących, przebywających w szpitalach, zakładach opieki leczniczej, domach pomocy społecznej

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Niecodzienna to sytuacja, kiedy przychodzi mi komunikować się z Wami za pomocą radia czy w formie piśmiennej…

Zdaję sobie sprawę z faktu, że to właśnie Wy stanowicie szczególnie ważną cząstkę Kościoła. Wiele razy osobiście podziwiałem Waszą wiarę, pobożność, udział w spotkaniach liturgicznych, piękne rozmodlenie. Czytaj dalej Słowo Metropolity Przemyskiego do osób chorych, starszych, ludzi cierpiących, przebywających w szpitalach, zakładach opieki leczniczej, domach pomocy społecznej

Słowo Metropolity Przemyskiego do pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, kapelanów szpitalnych i wolontariuszy

Sytuacja, w której obecnie żyjemy, wyznaczona jest niejako dwoma biegunami: obaw i nadziei, wątpliwości i głębokiej wiary, izolacji z powodu kwarantanny i heroicznego poświęcenia ludzi dobrej woli. Czytaj dalej Słowo Metropolity Przemyskiego do pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, kapelanów szpitalnych i wolontariuszy