EDK 2020 r. – ostateczne informacje.

To już ostateczne informacje na temat tegorocznej EDK w Krośnie. Proszę zapoznajcie się z tymi informacjami dokładnie. Na obecny czas nie mówimy o wyjściu w ciemną noc, lecz o duchowym czuwaniu modląc się. Dokonujemy refleksji czuwając i planując przemianę na drodze przebaczenia od zranienia do uzdrowienia.