Męski Różaniec w Krośnie.

Okażmy się odpowiedzialni, ale i odważni. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Maseczka i odległość między sobą. Pragnienie wspólnoty w modlitwie, czerpaniu z niej siły właśnie we wspólnocie a tym samym budowanie motywacji do tego co przed nami najtrudniejsze.

Za lekarzy, pielęgniarki, ratowników, policję, strażaków, żołnierzy i wolontariuszy. O nawrócenie świata, o zachowanie naszych stanowisk pracy módlmy się wspólnie. 

Jeśli nie będziesz się czuł jeszcze na siłach bycia z nami zostań w domu i zainicjuj modlitwę różańcową ze swoją rodziną.

Nawet pandemia nie zdołała przerwać tej formy modlitwy w Krośnie. Sam, ale byłem pod Krzyżem Papieskim wiedząc, że wielu z was też modli się w domu z rodziną. 

Plac jest duży więc spokojnie zmieścimy się w tej ilości jakiej zwykle gromadzimy się na modlitwie różańcowej. 

Pozdrawiam

o. Jacek Wójtowicz