Zapisy do MSR 2020

Do końca sierpnia trwają zapisy do męskiej wspólnoty Męska Strona Rzeczywistości. Posiadamy ośrodki w całej Polsce oraz poza jej granicami. W Krośnie MSR działa i rozwija się już od 3 lat. Obecnie jest nas 12 członków.

MSR  jest wspólnotą mężczyzn i drogą wszechstronnego rozwoju męskości, która prowadzi do zmiany jakości życia.

Przyjmujemy mężczyzn od 18 roku życia. Górna granica nie istnieje. Ograniczeniem jesteś ty sam dla siebie. 

Jesteśmy po to aby ci pokazać, że w każdym wieku możesz się rozwijać jeśli tylko tego chcesz. Chcemy rozwijać się, a więc przekraczać samych siebie, bo tacy byli bohaterowie Pisma Świętego. Bóg nie ogranicza On daje wolność.

MSR to styl życia, którego podstawą jest chęć wspólnego rozwoju i poszukiwanie prawdy w oparciu o lekturę Ewangelii.

W proponowanym przez nas modelu wszechstronnego rozwoju męskości, wypracowanym przez lata prób i poszukiwań, odnajdzie się każdy mężczyzna gotowy do podejmowania wyzwań i przekraczania siebie. Więcej i dokładniej na www.meskastronarzeczywistosci.pl tam też możesz się zapisać i skontaktować się z nami wchodząc na rejon Krosno. Wszelkich informacji udziela też o. Jacek Wójtowicz. 

Nie obiecujemy, że przejdziesz i skończysz rok kandydacki. Ale nie będziesz żałował tego doświadczenia. 

Z naszej inicjatywy powstał: Różaniec Męski w Krośnie, Msza św. za i w intencjach mężczyzn, Rekolekcje dla Mężczyzn, udział w Szlachetnej Paczce, Przygotowania do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 

Mężczyzna najlepiej rozwija się poprzez dobrą znajomość i pogłębianie swojej tożsamości, poznaniu tego do czego z natury jest przeznaczony przez Boga.  Na takiej podstawie tworzą się silne i odpowiedzialne jednostki dający sobie radę na wielu płaszczyznach życia niezależnie od okoliczności i sytuacji. A więc siła, mądrość czerpana ze Słowa Bożego, odpowiedzialność i honor. To zasady naszego kodeksu honorowego.

TO JEST IDEALNA WSPÓLNOTA DLA MĘŻCZYZNY NIEIDEALNEGO