II Rekolekcje dla Mężczyzn. we wrześniu.

Nie odpuszczamy. Choć pod rygorem pandemii to jednak pragniemy aby w tym roku jeszcze odbyły się II spotkanie mężczyzn w formie rekolekcji.

Program:

Rekolekcje odbywają się od 2 września do 4 września w godzinach od 22 do 24. 

22.00 – 22.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

22.30 – 22.50 – Świadectwo Barbary i Krzysztofa Piech cz I.

22.50 – Przygotowanie do liturgii.

23.00 – Eucharystia. 

24.00 – Zakończenie dnia rekolekcji.

Tematyka poszczególnych dni znajduje się na plakacie.