Męski Różaniec w Listopadzie.

Zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa w czasie pandemii takie jak : odległość 2 metry i maseczki. Zapraszamy na: Męski Różaniec.