Program Męskich Rekolekcji

PROGRAM REKOLEKCJI.

21.00 – Adoracja NSPJ z rozważaniami
21.30 – Świadectwa.
22.00 – Msza św. z konferencją rekolekcjonisty.