I nocny maraton biblijny

W ramach tygodnia Biblijnego trwającego w tym roku od 18 do 25 kwietnia br. W dniach 23 i 24 kwietnia  odbędzie się I Nocny Maraton Biblijny u Franciszkanów w Krośnie. Zapisy do udziału czytania Pisma Świętego poprzez zgłoszenia telefonicznie lub w zakrystii podczas Mszy św. Ilość osób ze względu na pandemię ograniczona do 25 osób. Zasada zgłoszeń: „kto pierwszy…”.

Idea i cel:

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w 2021 r. – 18 kwietnia) i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. To także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego.

Zaczynając od niedzieli 18 kwietnia 2021 r. wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

Niedziela Biblijna jest od 2017 r. Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Ogólnopolskie uroczystości związane z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz na Jasnej Górze.

Wyzwanie:

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Liczba osób czytających 25. Celem organizatorów, jest aby to wydarzenie  było także wyzwaniem. Stąd, aby stało się takim, a zatem miało znamiona wysiłku, wytrwałości i poświęcenia/umartwienia oraz modlitwy a tym samym pełnego udziału i satysfakcji trzeba spełnić następujące warunki biorąc w nich udział:

  1. Msza św. 23 kwietnia w piątek o godzinie 17.00.
  2. Udział przez cały czas od chwili rozpoczęcia czytania Pisma św.
  3. Jest możliwość posiadania ze sobą wody, kawy lub herbaty.
  4. Możliwość korzystania z toalety to rzecz oczywista.
  5. Udział we Mszy św. 24 kwietnia w sobotę o godzinie 7.00.
  6. Czytamy przez 15 min i kolejna osoba z 25. Na jedną osobę przez całą noc wyjdzie 2 x 15 min. na osobę.
  7. W kościele mogą być tez osoby nie koniecznie chcące czytać, ale pragnące słuchać Słowa Bożego. Będąc przez całą noc także będą miały zaliczony udziału w Maratonie Biblijnym.
  8. Stosujemy się do bieżących poleceń organizatora.
  9. Stosujemy zasady obostrzeń: dezynfekcja, dystans i maseczka.
  10. Organizator/Franciszkanie zastrzegają z przyczyn niezależnych zmianę zasad nakreślonych powyżej.

Spełniając warunki w taki sposób masz satysfakcję wzięcia udziału w I Nocnym Maratonie Biblijnym. Możesz opuścić wydarzenia w trakcie trwania, lecz nie powinieneś chwalić się, że wziąłem udział w pełni. Jest to oczywiście już sprawa twojego honoru.

Co czytamy?

Rozpoczynamy  jak najszybciej po Mszy św. Do północy czytamy Stary Testament. Początek Księga Rodzaju od rozdziału 37. Od dziejów potomków Jakuba przez historię Józefa, pobytu narodu wybranego w Egipcie i tak do północy.

Po północy czytamy Nowy Testament. Zaczynamy od Dziejów Apostolskich dalej 1 i 2 list do Koryntian i tak do Mszy św.

Odpowiedzialny za to wydarzenie jest o. Jacek Wójtowicz opiekun Kręgu Biblijnego działającego przy parafii franciszkanów w Krośnie.

Zapisy:

Prosimy wpisać się do arkusza rejestracyjnego będącego w poniższym linku. Prosimy o dokładne przemyślenie zasad udziału w I Nocnym Maratonie Biblijnym.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14RtX2w5fA93MCXoAeVLqyhRVjcVy7MKWwsw3X6Sq_7s/edit?usp=sharing