Piesza pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej.

Pewnie zastanawiacie się czy w tym roku wyruszy Pielgrzymka z Krosna do Kalwarii Pacławskiej.
TAK WYRUSZY.
Podobnie jak w zeszłym roku będzie miała ona okrojony przebieg ze względu na wciąż trwający stan Pandemii.
Wiele też do tej pory się zmieniło.

A więc teraz na początek garść konkretnych informacji.
Za ramienia Franciszkanów za całość wydarzenia odpowiedzialny jest o. Jacek Wójtowicz.
Pielgrzymka odbędzie się 9 i 10 sierpnia 2021 r.
Będzie miała ona następujący przebieg uwzględniając mozliwości organizatora oraz zasady obostrzeń ze względu na Covid 19.
9 sierpnia wyjście w godzinach rannych /szczegóły będą podane/.
idziemy do Grabownicy przez Zmiennicę gdzie będzie Msza św. Następnie powrót autokarami do Krosna.
10 sierpnia wyjazd wcześnie rano do Makowa koło Kalwarii Pacławskiej i przejście do Sanktuarium Matki Bożej. Msza św. przed obrazem, Dróżki,powrót autokarami do Krosna.
Tak na obecny czas wygląda plan pielgrzymi, który pragniemy zrealizować pod hasłem “Eucharystia Siłą Rodziny”.
 
Organizator ze względu na swoje możliwości w czasie pandemii jest wstanie zorganizować pielgrzymkę do maksimum 100 osób. Liczy się kolejność zapisów i oraz dokonana opłata za pielgrzymkę.
 
Zapisy i wpłaty dokonywane są w czwartki po Mszy św. o godzinie 17.00 w Kawiarence Franciszkańskiej. Oto daty w lipcu: 1,8,15,22,29 i kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za zapisy: 886 157 572. Prosimy zachować harmonogram zapisów. Jeśli dzwonimy to w tym czasie kiedy działa zapis stacjonarny. Miejmy wyrozumiałość dla osoby, która się tym zajmuje i nie dzwońmy poza wyznaczonym czasem.
Spotkanie przedpielgrzymkowe odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2021 r o godzinie 18.00 w salce katechetycznej u Franciszkanów. Obecność obowiązkowa.
 
KOSZT PIELGRZYMKI NA DWA DNI WYNOSI WSTĘPNIE 70 ZŁ
 
Zapraszamy do współpracy osoby chętne do organizacji wydarzenia. Zależy nam bardzo na osobach mogących zająć się śpiewem podczas naszego pielgrzymowania.  Rozłożenie zadań pozwoli nam lepiej i sprawniej zrealizować nasze wspólne spotkanie. Zapraszamy.
 
REGULAMIN PIELGRZYMKI 9 – 10 SIERPNIA 2021 R.
 
UWAGA: PRZED WYJŚCIEM Z DOMU PROSIMY ZMIERZYĆ TEMPERATURĘ!!!
1.
Piesza Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Jej celem jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz modlitwa i ofiara w intencji Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny.
Pielgrzymkę powinien cechować duch modlitwy, ofiary i miłości oraz porządek zewnętrzny. Ze względu na pokutny charakter zakazuje się na pielgrzymce: palenia papierosów, picia jakichkolwiek napojów alkoholowych. Ubiór pątnika powinien być skromny (zasłonięte ramiona i kolana). Używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.
2.
W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:
a) akceptuje jej religijny charakter (codzienna Msza Święta, medytacja, konferencje, wspólne modlitwy, śpiewy);
b) dokonał zapisu, nosi w sposób widoczny znaczek, legitymację pielgrzyma;
c) jest fizycznie przygotowany do przejścia codziennie ok. 33 km.;
d) jest pełnoletni. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna – osoby dorosłej idącej w tej samej grupie, – w wieku 16-18 lat – na podstawie złożonego wcześniej (tj. przy zapisie) pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów;
e) złoży w dniu wyjścia stosowne oświadczenie wynikające z wprowadzenia norm regulujących udział w życiu społecznym podczas trwającej pandemii koronawirusa;
f) będzie dokładnie przestrzegał regulaminu oraz zaleceń przewodników i służby porządkowej.
3.
Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
a) przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych;
b) zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody);
c) wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
4.
Ekwipunek pielgrzyma:
a) dokumenty tożsamości, (także legitymację pielgrzyma);
b) różaniec, śpiewnik;
c) odpowiedni ubiór: (wygodne i skromne ubranie – rozchodzone buty – dwie pary, okrycie przed deszczem, nakrycie głowy przed słońcem), maseczki szt. 2;
d) karimatę – coś do siedzenia na postoju;
e) wyżywienie całodzienne;
f) leki i środki opatrunkowe: (bandaż elastyczny i zwykły, spirytus salicylowy, środki do pielęgnacji stóp, leki osobiste); Oktanisept;
g) długopis, pieniądze w niewielkiej ilości;
h) mały plecak z prowiantem na cały dzień, garnuszek, nóż, łyżka.
5.
Bagaż. W czasie epidemii pielgrzym posiada jedynie bagaż podręczny, który ma z sobą podczas wędrowania.
6.
Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki.
 
7.
Organizatorzy pielgrzymki będą w miarę możliwości dostarczać na trasie wodę. O wyżywienie podczas pielgrzymowania w czasie epidemii pątnicy troszczą się we własnym zakresie (ze względu na charakter pokutny pielgrzymki i niebezpieczeństwo zachorowań zakazuje się spożywania lodów).
8.
W czasie epidemii nie będą organizowane noclegi na trasie przemarszu.
Pątnicy na trasę przyjeżdżają w godzinach porannych i po przejściu odcinka dnia wracają wcześniej zorganizowanym przez ojca przewodnika środkiem lokomocji.
9.
Przemarsz pątników odbywa się w uformowanej kolumnie (w czasie epidemii 100-osobowej), za znakami prawą stroną drogi. W czasie marszu pątnik idzie w grupie. Nie wolno samowolnie odłączyć się od kolumny w czasie marszu.
10.
Każdy pątnik nosi ze sobą małą apteczkę i drobne zabiegi, nie wymagającej pomocy fachowej, wykonuje sam. W cięższych przypadkach powinien zgłosić się do „punktu sanitarnego”. W przypadku niedyspozycji fizycznej uczestnik pielgrzymki (za zgodą służby medycznej) może być podwieziony służbowym samochodem na kolejny postój.
11.
Pielgrzym wobec wszystkich kieruje się Chrystusowym przykazaniem miłości. Do innych pątników zwracamy się przez: „Bracie”, „Siostro”. Myśli o innych, dzieląc się z nimi słowem, pożywieniem, radością. Gospodarzom i innym dobroczyńcom okazuje wdzięczność.
12.
Wszyscy pielgrzymi są odpowiedzialni za:
a) wymianę duchowych wartości wewnątrz grupy i ze spotkanymi ludźmi z zewnątrz;
b) tworzenie atmosfery braterstwa, radości i bezinteresownej pomocy;
c) zachowanie porządku i bezpieczeństwa na drodze, czystości na postojach;
d) kontynuowanie i rozwijanie pielgrzymkowych tradycji (spotkania parafialne, kontakt osobisty i korespondencyjny, wzajemna łączność w modlitwie).
13.
Uczestnicy 19. Pieszej Pielgrzymki Krosno – Kalwaria Pacławska wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na fotografiach i nagraniach wideo realizowanych na zlecenie organizatora, a także na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów przez Organizatorów w celach zgodnych z obowiązującym prawem.
14.
Zapis na Pielgrzymkę i odbiór legitymacji pielgrzyma jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 19. Pieszej Pielgrzymki Krosno – Kalwaria Pacławska.
Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz zaleceń księży przewodników i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z istotnymi celami i duchem pielgrzymki pociąga za sobą sankcje wykluczenia z grona pielgrzymów.
 
KAŻDY UCZESTNIK ODPISUJE PRZED WYRUSZENIEM OŚWIADCZENIE COVIDOWE