Męski różaniec w lipcu.

16 lipca w piątek mimo wakacji nie odpuszczamy.  O 21.00 godzinie odbędzie się Męski Różaniec w  Krośnie pod Krzyżem Papieskim. Tym razem poprowadzą go sami mężczyźni że wspólnoty Męska Strona Rzeczywistości.