3 listopada – Ostatnie pożegnanie śp. o. Krzysztofa Janasa

3 listopada w Sanktuarium Św. Antoniego w Jaśle odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. o. Krzysztofa Janasa. Franciszkanin o. Krzysztof Janas zmarł w środę, 27 października w klasztorze w Harmężach. Pochodził z Trzcinicy koło Jasła. Był gwardianem klasztoru i proboszczem naszej parafii w latach 2012-2020. Spoczął w grobowcu franciszkanów na Starym Cmentarzu w Jaśle. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy lwowski o. Edward Kawa. Zmarłego żegnała rodzina, kapłani z diecezji rzeszowskiej i przemyskiej, franciszkanie z różnych prowincji, księża saletyni, przedstawiciele władzy lokalnej i samorządowej oraz licznie zebrani parafianie z Jasła i Krosna.

Niech Matka Boża Murkowa przeprowadzi śp. o. Krzysztofa do Nieba, a Dobry Bóg wynagrodzi wierną służbę dla Królestwa Bożego.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen ✝️
 
 
O. Krzysztof Janas urodził się 7 października 1958 r. w Trzcinicy k. Jasła na Podkarpaciu. Miał dwóch braci i trzy siostry. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Trzcinicy w latach 1965- 1973. Po jej ukończeniu najpierw kształcił się w Zespole Szkół Zawodowych w Jaśle (1973-1976), a następnie w Zespole Szkół Elektrycznych w dziale Pedagogiczne Studium Techniczne o specjalności technik elektroenergetyk w Krakowie – Nowej Hucie (1976-1980). Po maturze wstąpił do Zakonu Franciszkanów. W prośbie o przyjęcie napisał m.in.: „Wiedziony powołaniem pragnąłbym żyć i owocować w Zakonie św. Franciszka z Asyżu”. Nowicjat odbył w Smardzewicach w woj. łódzkim (1980/1981 r.), a studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie (1981-1987). Pierwsze śluby zakonne złożył 1 września 1981 r., a śluby wieczyste – 8 grudnia 1985 r. Świecenia kapłańskie przyjął 23 maja 1987 r. W prośbie o dopuszczenie go do ślubów wieczystych pisał: „Pragnę na całe życie złączyć się z Chrystusem, Mistrzem, wypełniając rady ewangeliczne. Jestem wewnętrznie przekonany, że życie i apostolstwo w Zakonie św. Ojca Franciszka jest dla mnie wolą Bożą”. Przez zakonnych formatorów o. Krzysztof był postrzegany bardzo pozytywnie. Przed dopuszczeniem do święceń kapłańskich ówczesny rektor seminarium tak o nim pisał: „Posiada dobrze wypracowany, zrównoważony i spokojny charakter. Cechuje go duże poczucie odpowiedzialności. Umysł praktyczny, elastyczny. Jest pracowity i prostolinijny. Jest koleżeński. W życiu wspólnotowym widać u niego troskę o innych. Jest przez współbraci lubiany. Duchowo pogłębiony. Posiada ducha Pańskiego. Wymagający od siebie i innych. Ma dużo danych na dobrego zakonnika i kapłana. Rokuje dobre nadzieje i przy dalszym prawidłowym rozwoju może wiele uczynić dla dobra Kościoła i Zakonu”. Po studiach przez rok pracował jako katecheta i ekonom w Kowarach na Dolnym Śląsku (1987/1988). Następnie został skierowany przez przełożonych do Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy, gdzie był wicerektorem szkoły, wychowawcą i katechetą (1989-1991). Kiedy w roku 1991 nasz zakon odzyskał swój klasztor z czasów Kazimierza Wielkiego w Chęcinach k. Kielc, o. Krzysztof został tam przełożonym. W roku 1996 r. został wybrany na cztery lata na gwardiana i proboszcza w Jaśle. W tym czasie był również asystentem prowincjalnym i przewodniczącym komisji ds. duszpasterskich. W roku 2000 został gwardianem i proboszczem w Kowarach. Urzędy te pełnił przez dwie kadencje, czyli osiem lat. W roku 2008 został posłany przez prowincjała do Głogówka na Opolszczyźnie, gdzie przez rok był spowiednikiem braci postulantów. W latach 2009-2012 pracował w Zielonej Górze. Podczas kapituły prowincjalnej w roku 2012 został wybrany na gwardiana i proboszcza w Krośnie. Posługi te pełnił przez osiem lat. W roku 2020 został gwardianem klasztoru, proboszczem parafii i dyrektorem Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia. Z powodu choroby zmarł nagle 27 października 2021 r.