Św. Mikołaj u Franciszkanów.

Drodzy Rodzice

Jak już wiecie Święty Mikołaj zgodził się z wielką radością przybyć do naszej wspólnoty by obdarować dzieci prezentami – czyni to wiedząc, że dzieci biorą aktywny udział we Mszy Św. o godzinie 11.00. Zaprasza wszystkie dzieci chcące otrzymać prezent od prawdziwego św. Mikołaja. 


Szczegóły jego wizyty otrzymaliśmy z sekretariatu Świętego Mikołaja, a więc co następuje:

1. Biuro Świętego Mikołaja będzie otwarte w sobotę 4.12 od godziny 18 do 19.
2. Przedstawiciele Świętego Mikołaja będą urzędować w biurze, które mieści się w kawiarence franciszkańskiej w domu duszpasterskim.
3. Przekazanie zmaterializowanych rzeczy dla Waszych dzieci z wyraźnym podaniem imienia i nazwiska.
4. W dniu 5.12 o godzinie 18 przybędzie Jego Ekscelencja Biskup Święty Mikołaj.
5. Spotkanie odbędzie się w domu duszpasterskim.
6. Mile widziane jest, aby dzieci chętnie odpowiadały na pytania Świętego Mikołaj (piosenka, wierszyk, modlitwą) – tzw. rozmowa sterowana.
7. Podczas rozdawania paczek jest okazja do robienia swoim pociechom zdjęcia/filmów.
8. Po rozdaniu prezentów w kawiarence franciszkańskiej zapraszamy na kawę, herbatę – mile widziane są domowe ciasta.
9. Swój udział deklarujemy poniżej, a obecność potwierdzany przyniesieniem paczki.