Finał Szlachetnej Paczki.


Dziś weekend cudów Szlachetnej Paczki. Franciszkanie, sympatycy i Męska Strona Rzeczywistości zrobili paczki dla trzech wybranych rodzin. Mamy wielką radość, że mogliśmy dołączyć do największego rejonu w Polsce, aby pomóc.

Rejon Krosno Szlachetnej Paczki pomaga 200 rodzinom na Podkarpaciu. My dokładamy małą cegiełkę. Udało nam się zebrać 4550 zł, zaangażowanych było 25 osób, 7 paczek na jedną rodzinę, 21 paczek ogółem. Wszystkim dziękujemy, za wszelką pomoc. Spotkamy się za rok. Parafrazując słowa Jezusa: Mnie nie zawsze macie, ale ubogich zawsze mieć będziecie. Więcej zdjęć na parafialnym FB.