Szlachetna Paczka u Franciszkanów.

 

Jak robimy to już od kilku lat, tak i w tym roku bierzemy udział  Szlachetnej Paczce. Zapraszamy do udziału w tym dziele. Przy koordynacji i zaangażowaniu logistycznym  Formacji Męskiej Tożsamości działającej przy naszym kościele i klasztorze rozpoczynamy zbiórkę funduszy na zrealizowanie paczki dla wybranej rodziny. Datki prosimy wpłacać na konto 97 1240 2311 1111 0011 0201 7653 z dopiskiem Szlachetna Paczka. Nadwyżka pieniędzy pozwoli nam wybrać kolejną rodzinę potrzebującą pomocy.  Koordynator z ramienia klasztoru o. Jacek Wojtowicz kontakt tel. 602 882 159.

Czytaj dalej Szlachetna Paczka u Franciszkanów.