Święty Mikołaj u Franciszkanów.

Jak już wiecie Święty Mikołaj i w tym roku z wielką radością chce przybyć do naszej wspólnoty by obdarować dzieci prezentami – czyni to wiedząc że dzieci biorą aktywny udział we Mszy Św. o godzinie 11.00
Szczegóły jego wizyty otrzymaliśmy z sekretariatu Świętego Mikołaja, a więc co następuje:
 

1. Biuro Świętego Mikołaja będzie otwarte w sobotę 3.12 od godziny 18 do 19. 
2. Przedstawiciele Świętego Mikołaja będą urzędować w biurze, które mieści się w kawiarence franciszkańskiej w domu duszpasterskim.
3. Przekazanie zmaterializowanych rzeczy dla Waszych dzieci z wyraźnym podaniem imienia i nazwiska.
4. W dniu 4.12 o godzinie 18 przybędzie Jego Ekscelencja Biskup Święty Mikołaj.
5. Spotkanie odbędzie się w domu duszpasterskim.
6. Mile widziane jest, aby dzieci chętnie odpowiadały na pytania Świętego Mikołaj (piosenka, wierszyk, modlitwą) – tzw. rozmowa sterowana.
7. Podczas rozdawania paczek jest okazja do robienia swoim pociechom zdjęcia/filmów.
8. Po rozdaniu prezentów w kawiarence franciszkańskiej zapraszamy na kawę, herbatę – mile widziane są domowe ciasta.
9. Swój udział deklarujemy poniżej, a obecność potwierdzamy przyniesieniem paczki.