V Męskie Rekolekcje 1 – 3 marca.

Już po raz piąty w naszym kościele od 1 – 3 marca br. będą miały miejsce Męskie Rekolekcje. Od 20 do 22 godziny mężczyźni uczestniczący w rekolekcjach będą mogli wziąć udział w Adoracji, Świadectwie osób gdzie wiara miała i ma wpływ na ich życie i Mszy św. w raz z konferencjami, które wygłosi o. Andrzej Zając z Krakowa.

o. Andrzej Zając OFM Conv- franciszkanin, teolog duchowości, poeta, tłumacz. Studiował filozofię i teologię w Krakowie oraz Rzymie. Jest dyrektorem Instytutu Studiów Franciszkańskich i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie, wykłada również w Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura w Rzymie. Jako poeta zadebiutował tomikiem „Po prostu Jest” (Wydawnictwo Literackie, 2001). Autor licznych tekstów piosenek, oratoriów oraz książek. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach franciszkańskich, lingwistycznych oraz translatorskich, zgłębiając szczególnie znaczenie badań nad językiem w duchowości.
Zajmuje się kulturą i duchowością średniowiecza (szczególne zainteresowania: pisma św. Franciszka z Asyżu, ikonografia franciszkańska, mistyka Rajmunda Lulla). Pisze artykuły dotyczące źródeł franciszkańskich oraz inne popularyzatorskie.

Zajmuje się fotografią. Jego zdjęcia były wykorzystywane m.in. jako ilustracje okładek książek (Bratni Zew, Wydawnictwo Literackie, WAM). Ma na swoim koncie kilka wystaw autorskich (m.in. w Krakowie, Lublinie, Jaśle, Głogówku, Lubaczowie).