Źródło Życia – nowa wspólnota przy parafii

Wspólnota „Źródło Życia” powstała przy parafii Franciszkanów w Krośnie jako owoc ewangelizacji dwóch edycji kursu Alpha dla dorosłych w 2021 i w 2022 roku. W tym miejscu dziękujemy Bogu i wszystkim, którzy pomogli i podjęli się tej ewangelizacji z katolickich wspólnot: „Winnica Pana” w Sanoku oraz „Emmanuel”.
Dokładnie 27 września 2022 roku w kaplicy Matki Bożej Różańcowej Wspólnota zapoczątkowała drogę formacji chrześcijańskiej za wstawiennictwem Maryi, św. Józefa i św. Franciszka z Asyżu. Obecnie do wspólnoty należy 35 osób wchodząc w przymierze odnawiane co roku, a przygotowuje się kolejne 17 osób. Założycielem i opiekunem wspólnoty z ramienia klasztoru jest o. Piotr Odój, a wybranym liderem Dominika Landorf. 

Spotykania odbywają się co tydzień, w każdy wtorek, w różnej formie (Eucharystia, nauczanie, małe grupy dzielenia, adoracja oraz integracja). Wspólnota uczestniczy dwa razy w roku w rekolekcjach formacyjnych, działach ewangelizacji archidiecezji przemyskiej oraz służy pomocą w organizacji różnych akcji naszej parafii. Do wspólnoty należą liczne małżeństwa oraz osoby wolne. Członkami mogą być osoby z naszej parafii jak i spoza. By stać się pełnoprawnym członkiem należy przejść kurs ewangelizacyjny np. Alpha oraz wejść na roczną drogę przymierza.
 
Więcej aktualnych informacji o naszej działalności można śledzić na wspólnotowym profilu facebook’owym – Źródło Życia Wspólnota
Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekuna o. Piotra lub pisząc przez facebook.
 
Niech Trójjedyny Bóg – źródło wszelkiego życia – buduje i rozwija również tą wspólnotę przez wstawiennictwo Matki Bożej Murkowej, św. Józefa oraz św. Franciszka z Asyżu.