Franciszkański Zakon Świeckich

 

 


Franciszkański Zakon Świeckich – radosną drogą do świętości

Wielu chrześcijan, mężczyźni i kobiety, związani węzłem małżeńskim i stanu wolnego, ludzie świeccy i kapłani oczarowani św. Franciszkiem z Asyżu znaleźli drogę swojego życia we franciszkańskiej wspólnocie zakonnej.

Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli m.in.: Św. Elżbieta Węgierska; Św. Ludwik IX, król Francji; Św. Małgorzata z Kortony, pokutnica; Bł. Aniela Salawa, służąca; Św. Józef Sebastian Pelczar, biskup; Św. Brat Albert Chmielowski; Św.Jan XXIII, papież, ks. Ignacy Skorupka.

Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci jak np.gen. Józef Haler, malarz Jacek Malczewski. Jest zaszczytem i radością dla obecnie żyjących Franciszkanów Świeckich fakt, że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

Spotkania członków Wspólnoty odbywają się  w III niedzielę miesiąca po Mszy Św. o 15.00.

Odpowiedzialny za wspólnotę: o. Zygmunt Mikołajczyk.

Reguła i życie franciszkanów świeckich jest następujące: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu...                                                                                                                          (Reguła FZŚ 4)