Domowy Kościół

Ruch Domowy Kościół (RDK), nazywany także Oazą Rodzin, stanowi małżeńsko-rodzinną formacje świeckich działających w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół zawsze pozostaje otwarty na współpracę z innymi ruchami. Powstał z inicjatywy założyciela Ruchu Światło-Życie ks. prof. Franciszka Blachnickiego (rozpoczęty proces beatyfikacyjny), w ścisłej współpracy z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ , która nieprzerwanie do śmierci towarzyszyła temu dziełu.

“Studiowanie i dążenie do wprowadzenia w życie nauki Soboru o małżeństwie i rodzinie jest celem Ruchu Domowy Kościół. Jego członkowie pragną również przyswoić sobie wysoki ideał duchowości rodzinnej Equipes Notre Dame, które dążą do życia prawdziwie chrześcijańskiego”.

Ruch Domowy Kościół łączy wiec w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Początki RDK sięgają roku 1973, kiedy to do Krościenka ( siedziba Centrum Ruchu Światło-Życie) po raz pierwszy na 15-dniowe rekolekcje oazowe przybyły rodziny. Od tego czasu w całym kraju, jak również poza jego granicami, zaczęły powstawać Kręgi skupiające małżeństwa oazowe. W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńska, czyli dążenie do życia w bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa spotykające się w Ruchu Domowy Kościół otwierają się na obecność Chrystusa podejmując nauczanie sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, który stawiał za wzór Kościół pierwszych wieków chrześcijaństwa i upatrywał jego żywotność i autentyczność w:
Liturgia (Biblia i Sakramenty), Martyrii (świadectwo życia) i Diakonii (służba) przezywanych w bliskiej sercu wspólnocie.
Szczegółowe zasady istnienia i pracy Kręgów Rodzin porządkują Zasady Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie

Przy parafii funkcjonują trzy Kręgi:

  • Krąg św. Franciszka– moderator   Krzysztof Janas
  • Krąg Matki Bożej Murkowej– moderator O. Krzysztof Janas
  • Krąg Matki Bożej Fatimskiej – moderator O. Jacek Szeligowski

Znalezione obrazy dla zapytania domowy kościół