Krąg biblijny

Znalezione obrazy dla zapytania Bóg ojciec

Ojcze Święty!
Ty, który jesteś Światłem i Życiem,
otwórz moje oczy i moje serce,
abym mógł zgłębiać i rozumieć Twoje Słowo.
Ześlij na mnie Ducha Świętego,
Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
abym mógł z uległością przyjmować Twoją prawdę.
Obdarz mnie otwartym i szlachetnym umysłem,
abym w rozmowie z Tobą mógł poznać i pokochać
Twojego Syna, Jezusa,
dla zbawienia mojego własnego życia
i abym mógł dawać świadectwo Twojej Ewangelii
wszystkim moim braciom.
Proszę o to Ciebie przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
który z Tobą żyje w Duchu Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

                 Grupa Kręgu Biblijnego powstała z inicjatywy o. Tadeusza Pobiedzińskiego w roku 2002, pod Jego opieką Krąg podejmował refleksje nad poszczególnymi księgami Pisma Świętego, a także
nad niedzielną Liturgią Słowa aktualnego tygodnia.

                W związku ze zmianami  we wspólnocie klasztornej w roku 2014 opiekę nad Grupą Kręgu  przejął o. Jacek Szeligowski.
Po wspólnych ustaleniach podjęta została praca z Pismem Świętym w kontekście spojrzenia na życie chrześcijańskie oraz problemy
i przeszkody codzienności życia osobistego i relacji międzyludzkich takich jak: lęk, gniew, przebaczenie, panowanie nad emocjami, opanowanie języka i odpowiedzialność za słowa i konkretnych wskazań jakie przynoszą teksty biblijne do praktycznego zastoso-wania w omawianych tematach.

                W ubiegłym roku duszpasterskim na prośbę uczestników spotkań podjęta została tematyka “małego katechizmu” w odnie-sieniu do Pisma świętego.

Przed wakacjami zakończyliśmy tematy związane z Dekalogiem.
W powakacyjnym cyklu duszpasterskim  (2018/2019) podjęta została tematyka “Wyznania wiary” i poszczególnych jego artykułów w odniesieniu do Pisma świętego.

W trakcie roku pracy w ramach Tygodnia Biblijnego została zorganizaowana:

                  Po raz kolejny również na ołtarzach bocznych zostały wystawione koszyczki z “Chlebem życia” – siglami fragmentów Ewangelii wg św. Jana, dla osobistej lektury i refleksji.
+++++++++
Spotkania odbywają się we wtorki,  po Mszy św. wieczornej
(i nabożeństwie okresowym), w sali w klasztorze.
za wyjątkiem okresu wakacyjnego.

***********************************************************************