Krąg biblijny

                 Grupa Kręgu Biblijnego powstała z inicjatywy o. Tadeusza Pobiedzińskiego w roku 2002, pod jego opieką Krąg podejmował refleksje nad poszczególnymi księgami Pisma Świętego, a także
nad niedzielną Liturgią Słowa aktualnego tygodnia.

                      Obecnie Kręgiem Biblijnym opiekuje się o. Jacek Wójtowicz. 

W roku 2021 z racji Tygodnia Biblijnego miał miejsce I Nocny Maraton Biblijny w naszej parafii od godziny 18. 00 do 6.45. Udział wzięło 11 osób. Przeczytaliśmy w ciągu 13 godzin Ks. Rodzaju /fragment/, Ks. Wyjścia, Ks. Kapłańską. Po północy – Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, I i II List do Koryntian i List do Galatów.

              Spotkania z racji pandemii zostały zawieszone. Ruszymy od września 2021 roku.