Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci

Ministrant jest osobą, które została ustanowiona w Kościele do pomocy kapłanowi podczas Eucharystii. Jego zadaniem jest uczynienie Liturgii sprawniejszą, piękniejszą i bardziej uporządkowaną.

Początków służby w Kościele możemy szukać już za czasów Chrystusa. Jak pisze święty Jan, pewien chłopiec przyniósł pięć chlebów i dwie ryby, które Jezus cudownie rozmnożył i nakarmił nimi ponad pięć tysięcy ludzi. Ponadto, w Dziejach Apostolskich przedstawione jest ustanowienie siedmiu diakonów, którzy mieli pomagać Apostołom w codziennych obowiązkach.

Bycie ministrantem nie ogranicza się tylko do niedzielnej obecności przy ołtarzu. Swoją codzienną postawą powinien on być dobrym przykładem dla innych, podobnie jak czynili to święci patroni Liturgicznej Służby Ołtarza: Alojzy GonzagaDominik Savio, Jan Berchmans, Tarsycjusz czy Stanisław Kostka.

Egzamin na ministranta- tutaj.

Odpowiedzialnym za grupę ministrantów jest o. Piotr Odój .