Formacja Męskiej Tożsamości.

Od wielu lat kształtowała się w śród kręgów męskich w Kościele  idea Kodeksu Honorowego, opartego na 4 wartościach: Siły, Odpowiedzialności, Mądrości i Honoru oraz związanych z nimi zasad. 

Formacja Męskiej Tożsamości to grupa mężczyzn w Polsce około 150, która pragnie w prowadzać Kodeks Honorowy, aby przez stawać się innym niż dotąd.

Stworzony program formacyjny zakłada 5-letni cykl składający się z roku kandydackiego oraz czterech lat opartych na poszczególnych wartościach Kodeksu Honorowego. Program formacyjny zawiera materiały, narzędzia w postaci arkusza celów („tabelka”) oraz wsparcie grupy. Praca odbywa się w kilkuosobowych grupach prowadzonych przez lidera. Każdy członek zgłębia i odkrywa swoją drogę duchową. Kodeks Honorowy oraz związany z nim cały program formacyjny jest podporą do ewangelicznego rozwoju. Jego owocem jest zmiana jakości naszego życia rok do roku, która przekłada się również na nasze rodziny i najbliższych.

Misja FMT brzmi: Wszechstronnie rozwijamy się jako mężczyźni, aby osiągnąć swój maksymalny potencjał.

Z kolei wizja FMT jest następująca: Formowanie mężczyzn za pomocą Kodeksu Honorowego opartego na wartościach ewangelicznych. Dzięki stawianiu wyzwań i ich realizacji skutecznie rozwijamy się w kluczowych dla nas obszarach: życie duchowe, życie zawodowe, relacje, sport, służba.

Program formacyjny Formacji Męskiej Tożsamości (FMT) skierowany jest do:

  • proaktywnych mężczyzn, którzy widzą sens rozpoczęcia formacji w wymagającym środowisku; 
  • mężczyzn, którzy chcą świadomie rozwijać swoją duchowość (w świetle Ewangelii);
  • mężczyzn poszukujących jak zrozumieć i skutecznie stosować Ewangelię w codziennym życiu.

Mentorzy z FMT Kraków po wielu latach pracy nad sobą umożliwili zaadaptowanie programu formacyjnego w innych regionach Polski. Proces ten rozpoczęty został w 2018 roku i obecnie w FMT formuje się blisko 150 mężczyzn w 9-ciu rejonach w całej Polsce. Każdy rejon ma lokalnego duszpasterza. To co odróżnia nas od innych wspólnot to konsekwentna weryfikacja wymagań, praca oparta na wyzwaniach oraz wszechstronny rozwój.

W 2022 roku wyznaczyliśmy ambitny cel na najbliższe 25 lat: 10 000 mężczyzn którzy ukończą 5-letnią formację. Obecnie prowadzimy działania promujące naszą wspólnotę, umożliwiając innym implementację naszego sprawdzonego programu formacyjnego opartego na wartościach ewangelicznych w funkcjonowanie danego środowiska / wspólnoty.

 Nabór kandydatów do FMT odbywa się od lipca do końca sierpnia. We wrześniu zjazd ogólnopolski wszystkich członków w wybranym miejscu, a po nim przez kolejne 8 miesięcy trwa formacja na poziomie kandydatów. Po roku czasu kandydat staje się członkiem i jego formacja składa się na 5 letnią formację opartą na 4 wartościach Kodeksu Honorowego. 

Ponadto w Krośnie jesteśmy inicjatorami Wielkopostnych Męskich Rekolekcji, Mszy comiesięcznej dla Mężczyzn oraz Różańca Męskiego pod Krzyżem Papieskim w Krośnie każdego 16 dnia miesiąca.  Znajdziecie nas również na FB. tutaj.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Jacek Wójtowicz.