Zespół Caritas

PRZEBIEG PRACY:

„CARITAS„ przy kościele Ojców Franciszkanów rozpoczął działalność w 2005 r.

Opieką objęte zostały najbardziej potrzebujące osoby i rodziny z parafii.

Liczba podopiecznych w latach 2005 – 2016 waha się od 6 do 16 rodzin (różnie w poszczególnych latach).

W sekcji „CARITAS” działają dwie osoby.

W drugą i czwartą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 10 do 11 wydawana jest żywność i środki czystości osobom potrzebującym z parafii a także (za zezwoleniem Ojca Gwardiana) innym osobom lub rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Środki na zakupy żywności otrzymujemy od Ojca Gwardiana i co dwa tygodnie przeznaczamy je na zakup potrzebnych rzeczy.

Tradycją parafii stał się już zwyczaj wystawiania koszy na dary od parafian w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Przez ten czas parafianie składają tam żywność oraz środki czystości które potem rozdzielane są wśród potrzebujących. Z tej formy przedświątecznej pomocy korzysta bardzo wiele osób nie tylko z naszej parafii, ale także z innych parafii w Krośnie i poza nim.

W latach poprzednich kiedy z naszej pomocy korzystały samotne matki lub osoby w bardzo podeszłym wieku zdarzało się że żywność była przewożona przez nas do ich domów.

Obecnie nie ma takiej potrzeby ponieważ wszyscy podopieczni maja możliwość odbioru żywności osobiście.

Nasza praca na rzecz osób potrzebujących przynosi nam wiele satysfakcji i radości.

Cieszymy się, że poświęcając swój czas i siły możemy wesprzeć to dzieło – Ewa i Teresa.