Obraz Matki Bożej Murkowej

Obraz Matki Bożej Murkowej, zwanej Krośnieńską Panią, znajduje się obecnie w ołtarzu głównym. Posiada bogatą historię.
Obraz pochodzi z XVII wieku. Przedstawia Maryję Panną Niepokalana z Dzieciątkiem. Nazwa obrazu „Murkowa” pochodzi od wnęki w murze (na zewnątrz kościoła, na lewo od wejścia głównego), w której znajdował się obraz przez długi czas. W 1657 roku obraz stał się sławny, kiedy książe Jerzy II Rakoczy (sprzymierzeniec Szwedów podczas potopu) z 40-tysięczną armią oblegał Krosno. W czasie walk przed tym obrazem mieszczanie złożyli ślubowanie i obrali Matkę Bożą Murkową Patronką Krosna. 

Na początku XVIII wieku przed kościołem, wzdłuż fasady po lewej stronie, dobudowano kaplicę, aby osłonić łaskami słynący obraz Matki Bożej Murkowej. W 1872 roku, podczas pożaru, kaplica została zniszczona i rozebrano ją ostatecznie podczas odnawiania kościoła w 1902 roku.

W XIX wieku obraz zabrano z muru i przechowywano w klasztorze. W 1960 roku obraz odnowiono i umieszczono w ołtarzu głównym kościoła, gdzie obecnie odbiera cześć.

KORONACJA OBRAZU

MATKI BOŻEJ MURKOWEJ – OBROŃCZYNI WIARY

ORAZ

OGŁOSZENIE MATKI BOŻEJ MURKOWEJ PATRONKĄ KROSNA

ODBYŁA SIĘ

13 CZERWCA 2010 ROKU

NA KROŚNIEŃSKIM RYNKU

O historii  i  kulcie obrazu MB Murkowej w rozmowie radiowej
w radiu Fara opowiadał Proboszcz Parafii o. Krzysztof Janas.
http://przemyska.pl/archiwum-mp3/rd-2017-09-08-okjanas.mp3