Historia obrazu Matki Bożej Murkowej i kultu

Obraz Matki Boskiej Murkowej – Obrończyni Wiary

Obraz Matki Bożej Niepokalanej został namalowany ok. 400 lat temu, jednak ani autor, ani dokładny czas jego powstania nie są znane. Pierwotnie przedstawiał stojącą postać Matki Bożej trzymającej na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus, a u stóp Maryi znajdował się księżyc. Tak w owym czasie przedstawiano Matkę Bożą Niepokalaną.

W XVII w. obraz ten był umieszczony na lewo od głównego wejścia do kościoła na murze i stąd powstała popularna nazwa: „Matki Bożej na Murku” albo „Matki Bożej Murkowej”.

Cześć tego wizerunku Najświętszej Maryi Panny rozwinęła się szczególnie po cudownym ocaleniu Krosna w 1657 roku. Podczas potopu szwedzkiego Krosno zostało zaatakowane przez wojska Jerzego II Rakoczego. Miasto było oblegane i bliskie upadkowi. Wówczas mieszczanie modlili się przed obrazem umieszczonym na murze franciszkańskiego kościoła i złożyli Matce Boże śluby. 16 marca ukazała się na niebie włócznia; tego znaku ulękli się napastnicy i wycofali się nie niszcząc Krosna. W mieście odczytano to jako łaskę wyjednaną przez Matkę Bożą Murkową.

W roku 1669 wydana został w Kaliszu książka pod tytułem „Regina Poloniae”. W publikacji tej krośnieński  obraz zaliczony do cudownych obrazów słynących łaskami.

W miarę rosnącego kultu, dla wygody wiernych gromadzących się na modlitwie przed łaskami słynącym obrazem, zbudowano przed frontonem kościoła kaplicę (kaplica ta została rozebrana w XIX wieku). Obraz Matki Bożej Murkowej znajdował się w owej kaplicy w pięknie rzeźbionym ołtarzu. Na obrazie znajdowała się sukienka wykonana ze srebrnych wotów, pozłacana i przyozdobiona kwiatami. Na głowie Matki Bożej i Jezusa znajdowały się srebrne korony ozdobione złotem i drogimi kamieniami. Całe tło obrazu zostało pokryte wielu cennymi darami i wotami w kształcie nóg, rąk, oczu i serc, jako wyraz wdzięczności za otrzymane łaski.

W XVIII wieku ukazała książka do nabożeństwa, poświęcona czci Najświętszej Maryi Panny Krośnieńskiej. W roku 1760 został wydrukowany, zachowany po dziś dzień, sztych Matki Bożej Murkowej.

W roku 1772 rozpoczął się czas zaborów; Austria zajęła Krosno. Na mocy dekretu cesarza Józefa II z 1782 roku wadze austriackie zabrały wota, a obraz został przeniesiony do głównego ołtarza w kościele. To przeniesienie obrazu do kościoła było prawdopodobnie przygotowaniem do koronacji obrazu.

W 1872 roku pożar zniszczył kościół. Po pożarze uznano, że nie można umieszczać w ołtarzu bardzo zniszczonego obrazu i wycofano obraz z kultu.

W 1919 roku O. Alojzy Karwacki prowincjał polski, polecił odnowić uszkodzony obraz Matki Bożej Murkowej i wrócić mu należną cześć oraz umieścić go w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej. W czasie restauracji obrazu odcięto dolną, zniszczoną część wizerunku, a malarz przemalował go, tworząc w rzeczywistości inny obraz. Po tej nieudanej odnowie, obraz Matki Bożej Murkowej umieszczono w zakrystii.

Po II wojnie światowej, w roku 1949 ks. bp. Franciszek Barda przysłał do klasztoru oficjalne zapytanie o los łaskami słynącego obrazu Matki Bożej zwanego Murkowym. Rozpoczęto poszukiwania w klasztorze i odnaleziono obraz. W latach 1956-58 przeprowadzono konserwację obrazu Matki Bożej Murkowej, a 29 XI 1960 roku wizerunek Najświętszej Maryi Panny, Patronki Krosna umieszczono z powrotem w głównym ołtarzu. W 1961 roku rozpoczęto odprawianie wieczystej nowenny do Matki Bożej Murkowej.

W 1973 roku Prowincjał Franciszkanów wystąpił do biskupa przemyskiego Ks. Ignacego Tokarczuka z prośbą o ogłoszenie obrazu jako „łaskami słynącego”.

W latach 1985-87 obraz ponownie oddano do konserwacji; usunięto przemalowania i przywrócono mu pierwotny wygląd. Od 1987 roku odprawiane są przed obrazem Msze św. składkowe.

Od września 2006 do maja 2007 krośnieńskie parafie przychodziły na modlitwę przed wizerunek Matki Bożej Murkowej przeżywając w ten sposób nowennę przed 350 rocznicą cudownego ocalenia i zawierzenia Krosna Matce Bożej. 16 marca oraz 31 maja 2007 odbyły się główne uroczystości Jubileuszu.

W styczniu 2008 roku ks. Abp Józef Michalik podjął decyzję o koronacji obrazu nadając mu jednocześnie tytuł teologiczny: „Obrończyni Wiary”.

16 marca 2009 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę w której wyrażono wolę, aby Matka Boża Murkowa została Patronką Miasta Krosna. W krośnieńskich parafiach zebrano ok. 11 tysięcy podpisów popierających pragnienie ogłoszenia Matki Bożej Murkowej Patronką Krosna.

Ks. Abp Józef Michalik przedstawił te prośby na forum Konferencji Episkopatu Polski, a następnie wysłał odpowiednią prośbę do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W odpowiedzi z dnia 12 stycznia 2010 J. Eminencja ks. Kard. Antoni Canizares Llovera wydał dekret ustanawiający Matkę Bożą Murkową Patronką przed Bogiem Miasta Krosna.

Złoto na korony oraz berło złożyło 458 parafian oraz czcicieli Matki Bożej. Korony oraz berło wykonał krakowski artysta p. Marek Ganew według projektu p. Pauliny Michalskiej.

Termin koronacji: 13 czerwca 2010 r.

Poniżej folder z planem przygotowań do koronacji: