MODLITWY I PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ OBROŃCZYNI WIARY ZWANEJ MURKOWĄ

NOWENNA I

Dzień pierwszy

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Witaj Dziewico Maryjo, nadziejo wiernych; Ty wspomagasz zrozpaczonych i wszystkich uciekających się do Ciebie ogarniasz swym wejrzeniem.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

W mieście umiłowanym, Pan dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Jam matka pięknej miłości i bogomyślności, i poznania, i nadziei świętej. (Syr 24, 11-12,24)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o łaskę mocnej nadziei na zwycięstwo prawdy, dobra i miłości w świecie.

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Panie Boże, z Twojej woli Najświętsza Panna przyświeca Kościołowi jako znak pewnej nadziei, spraw, aby wszyscy zniechęceni do życia, uciekając się do Niej, doznali pokrzepienia, a wątpiący w swoje zbawienie nabrali otuchy. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień drugi

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego, więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi; tak bowiem wsławił Twe imię, że Twoja chwała nie zejdzie z ust ludzi.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela Król Pan jest pośród ciebie, Mocarz który daje zbawienie. Pan mówi –  Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. Oto Ja sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali. (So 3,1517a. 18-19a)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o to, abyśmy doświadczali w naszym życiu mocy Boga, który nas wyzwala od wpływów złego ducha i wszelkiego grzechu.

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam Maryję jako potężną wspomożycielkę w przeciwnościach, spraw, abyśmy uciekając się z ufnością pod Jej obronę i wzywając Jej macierzyńskiego imienia, nabrali otuchy. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień trzeci

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Bądź pozdrowiona, Dziewico, Matko Słowa, bądź pozdrowiona Bramo rajska. Ty, dając światu Boga, otwierasz nam niebo.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

I ujrzałem Miasto Święte – Jeruzalem Nowe zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi; i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.  (Ap 21, 2-4a)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o wybawienia od nieszczęść doczesnych i wiecznego potępienia.

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna bramą zbawienia i życia, spraw, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny pozostali wierni miłości Chrystusa i aby otwarła się dla nas brama niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień czwarty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Bądź pozdrowiona Maryjo, Waleczna Hetmanko, wyswobodzeni z niewoli niesiemy Ci zwycięską pieśń wdzięczności. Ty, która masz moc niezwyciężoną, wybaw nas od wszelkich nieszczęść.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

Z ksiąg przodków dowiedziałam się Panie, że Ty, ocalasz wszystkich, którzy się Tobie podobają. Wybaw nas z rąk naszych nieprzyjaciół, zmień nasz smutek w radość i nasze boleści w ocalenie. (Noeowulg Est 4, 17 aa i hh)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o wyzwolenie nas ze wszelkich niewoli ciała i ducha

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Boże, Ty przez dałeś nam za Matkę Maryję Dziewicę, która zawsze się troszczy o braci swego Syna pozostających w potrzebie, spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy skruszywszy kajdany wszelkiej niewoli, mogli się radować pełną wolnością ducha i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień piąty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Cała piękna i pełna wdzięku jesteś Maryjo, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, błogosławiona miedzy niewiastami. Nie ma podobnej Tobie niewiasty na ziemi o tak pięknym obliczu i tak rozumnej mowie.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońca i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

(Ap 12, 1.10a)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o umocnienie nas w trudzie walki o przyjście Królestwa Bożego

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Boże, Twój Syn na drzewie krzyża odniósł ostateczne zwycięstwo, a zmartwychwstając zatryumfował jako Książe Pokoju, spraw, abyśmy wsparci modlitwami Jego Matki, na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień szósty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Witaj Najświętsza, Najczystsza, Niepokalana, Ty stopą swoją zdeptałaś pychę węża. Bądź pozdrowiona Pełna Łaski, Pan z Tobą.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

Bóg rzekł do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. (Rdz 3,14a.15)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o wyzwolenie nas o uwolnienie nas od grzechu i jego skutków

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz.

K: Boże, Ty dla odkupienia rodzaju ludzkiego, zwiedzonego podstępem szatana, złączyłeś z Twoim cierpiącym Synem współcierpiącą Matkę, spraw, aby, Twoi wierni wyzwoleni przez Jej przyczynę od skutków grzechu, rozpoczęli nowe życie, wysłużone przez Zbawiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień siódmy

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Witaj, Dziewico Maryjo, nadziejo wiernych; Ty wspomagasz zrozpaczonych i wszystkich uciekających się do Ciebie ogarniasz swym wejrzeniem.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan wszechmogący błogosławi na wieczne czasy. (Jdt 15,9b.10)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o wyzwolenie nas ze wszelkich niewoli ciała i ducha

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Boże, Ty Niepokalaną Dziewicę Maryję, Rodzicielkę Twojego Syna uczyniłeś naszą Matką i Wspomożycielką, spraw abyśmy pod Jej opieką nieustraszenie walczyli w obronie wiary, trwali mocno w nauce Apostołów i bezpiecznie kroczyli wśród nawałnic świata. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień ósmy

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Błogosławiona jesteś Dziewico Maryja, Bóg wejrzał na Twoją pokorę, Służebnico Pana.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

Nie w liczbie jest Twoja siła, Panie, ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. Spraw, aby cały naród i każde pokolenie poznało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi i mocy i że nie ma nikogo innego prócz Ciebie. (Jdt 9, 11.14)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o umocnienie naszej nadziei w walce w obronie wiary

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Boże, mocy ufających Tobie, Matka Twojego Syna nie została dotknięta zmazą pierworodnej winy, ani nie doznała rozkładu w grobie, dlatego opromieniona Jego chwałą jaśnieje jako nadzieja wiernych i obrona wiary, spraw, abyśmy uciekając się pod Jej obronę otrzymali Twoją pomoc i pociechę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

Dzień dziewiąty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Witaj Potężna Obrono Kościoła,

Witaj Bastionie Wiary nigdy nie zdobyty,

Witaj Szańcu Święty pokorą sypany,

Witaj Twierdzo Warowna ufających Panu,

Witaj Bramo Wschodnia Bożego pokoju,

Witaj Wieżo Wyniosła strzegąca ubogich,

Witaj Znaku Nadziei kochających Boga,

Witaj Tarczo Broniąca  przed ciosem szatana,

Witaj Grodzie Schronienia od pościgu wroga,

Witaj Ogrodzie Zamknięty niezdeptany gniewem,

Witaj Źródło Niezmącone fałszem kusiciela,

Witaj Zamku Niezdobyty ułudami grzechu,

Witaj Niezwyciężona murów naszych Obrono.

K: Bądź pozdrowiona chwalebna Rodzicielko Chrystusa, dzięki wierze przyjęłaś Syna i uwierzyłaś, że umęczony za nas, powstanie z martwych. Ty, o łaskawa, jesteś obroną wiary Kościoła.

W: Zdrowaś Maryjo…

Słuchajmy z wiarą słowa Bożego:

Mamy miasto potężne, a Pan dla jego ocalenia otoczył je murem i przedmurem. Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Jego duch niezachwiany przez Ciebie jest otaczany pokojem, pokojem bo zaufał Tobie. (Iz 26, 1b-2)

K: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K: Módlmy się przez przyczynę Matki Bożej Murkowej o to, aby była dla nas obroną wiary.

Pod Twoją obronę…

Razem z Maryją prośmy Ojca w niebie

Ojcze nasz…

K: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Najświętszą Maryję Pannę, chwalebną Rodzicielkę swojego Syna, dałeś jako obronę wszystkim, którzy Ją wzywają; spraw, za Jej wstawiennictwem, abyśmy byli mocni w wierze, stali w nadziei i wytrwali w miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

K: Krośnieńska Pani i Matko

W: Módl się za nami.

K: Obrono naszej wiary

W: Módl się za nami.

NOWENNA II

Dzień pierwszy

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo nasza i Krośnieńska Pani, słynąca łaskami w Murkowym Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień drugi

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, Królowo nasza i Krośnieńska Pani, która w Tej świątyni wyświadczasz wielkie łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, pozdrawiamy Cię miłością całego stworzenia, prosząc pokornie, abyś nam u Syna Swojego wyjednała potrzebne dary i doprowadziła bezpiecznie do niebieskiej chwały.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień trzeci

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, Krośnieńska Pani, która umieściłaś swój cudowny wizerunek w tym kościele, aby wszyscy w swoich potrzebach przychodzili do Ciebie jako do Matki i Opiekunki. Stajemy przed Tobą jako dzieci, prosząc pokornie, abyś nas przytuliła do Swego matczynego Serca

i poleciła Swojemu najmilszemu Synowi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień czwarty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, Krośnieńska Pani, która przez cudowny Obraz uzdrawiasz chorych, przywracasz życie umarłym – uzdrów nasze grzeszne dusze, abyśmy przy Twojej pomocy uniknęli śmierci wiecznej, i żyli z Tobą i Synem Twoim, Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień piąty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, Krośnieńska Pani, źródło wody żywej, z obfitości której każdy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Swoją świętą, broń przed zagrożeniami świata i doprowadź nas szczęśliwie do zbawienia.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień szósty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, Krośnieńska Pani i Matko nasza, która przez Swój Obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie udzielasz niezliczonych łask, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, a chwaląc Cię nieustannie, zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować wiecznie.

Ojcze nasz..,. Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień siódmy

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo i Matko nasza Łaskawa czczona w tym świętym Obrazie. Stajemy przed Tobą, wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość prosząc, byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień ósmy

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

Święta Maryjo, Matko i Pani nasza, Pocieszycielko strapionych, upadamy na kolana przed Twoim świętym Obliczem. Do kogóż mamy się udać w swoich cierpieniach, jeśli nie do Ciebie, Matko? Pociąga nas ku Tobie niepojęta dobroć Twojego Serca i moc Twojego wstawiennictwa u Syna.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko, Obrono naszej wiary – módl się za nami.

Dzień dziewiąty

Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Najświętsza Maryjo, Matko Boga, Ty, któraś poczęła Słowo pełne łaski i prawdy, wyjednaj dzięki Twoim zasługom to, o co w tej nowennie proszę /podać swoją intencję/.

Święta Maryjo, Dziewico i Matko, wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. O. Franciszkiem i wszystkimi świętymi Zakonu Serafickiego.

Chwała Ojcu…

O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Krośnieńska Pani, pełna słodyczy i łagodności. Upadamy na kolana przed Twoim Obliczem i błagamy o łaskę i pomoc. Ufni w Twą dobroć i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę, u Ciebie bowiem znajdujemy moc i pokrzepienie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Krośnieńska Pani i Matko Obrono naszej wiary – módl się za nami.

MODLITWY U STÓP MATKI BOŻEJ MURKOWEJ

Modlitwa codzienna

Matko Boża Murkowa, Krośnieńska Pani ! /

Wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela i ludzi, /

troskliwa opiekunko naszego miasta i wiernego ludu. /

Wejrzyj na nas przychodzących do Ciebie z wiarą i ufnością /

w Twoje matczyne wstawiennictwo. /

Weź w opiekę nasze domy i rodziny, /

ochraniaj przed złem dzieci i młodzież, /

czuwaj nad samotnymi i poszukującymi. /

Wstawiaj się za nami u swojego Syna Jezusa Chrystusa /

i wypraszaj dla wszystkich obfite łaski /

i Jego nieskończone miłosierdzie. /

O Matko, /

bądź z nami w trudach i radościach dnia codziennego, /

prowadź nas do Boga, który jest Miłością /

w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o koronację obrazu Matki Bożej Murkowej

Boże, Ojcze święty, Ty przez znak obrazu Najświętszej Maryi Dziewicy zawieszonego na murach kościoła okazałeś miłosierdzie naszym ojcom i obroniłeś ich przed najazdem wroga. Spraw, abyśmy dzisiaj czcząc Ją w tym obrazie pod imieniem OBROŃCZYNI WIARY zachowali wiarę Kościoła, mężnie jej bronili, wytrwale ją głosili i według niej żyli. Prosimy Cię, abyś pozwolił nam rychło przyozdobić koronami Jej cudowny wizerunek. Niech korony nałożone na skronie Jezusa, naszego Pana i Jego Niepokalanej Matki będą znakiem naszej miłości, oddania i wdzięczności za Jej nieustanną opiekę nad nami.

Maryjo Niepokalana, OBROŃCZYNI naszej WIARY, Matko Boża Murkowa wyjednaj nam stałość w wierze i żarliwość w miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa dziecka do Matki Bożej

Matko Boża, Ty przytulałaś dziecię Jezus do swojego kochającego Serca. Brałaś Go na swoje kolana, czuwałaś podczas Jego zabaw i nauki. Ja także chcę przytulać się do Ciebie i proszę, abyś czuwała nade mną.

Pomagaj mi w nauce szkolnej i moich dziecięcych obowiązkach. Maryjo, opiekuj się również moimi rodzicami i rodzeństwem. Chcę prosić o to wszystko, czego potrzebujemy, aby się wzajemnie kochać i być szczęśliwą rodziną. Broń nas od wszelkich niebezpieczeństw. Ucz kochać wszystkich ludzi, a najbardziej Pana Jezusa, aby zawsze przebywał w naszym domu.

Modlitwa młodzieży

Maryjo! Ty w swoim życiu podejmowałaś wiele ważnych decyzji już w młodym wieku. Ja także muszę w tym okresie mojego życia podejmować wiele poważnych decyzji, od których zależy moja i innych przyszłość. Prowadź mnie i czuwaj, abym, jak Twój Syn, Jezus Chrystus, wzrastał

w mądrości i łasce u Boga i ludzi, umiał podejmować słuszne decyzje, zgodne z wolą Bożą.

Matko Boża! Pragnę kochać i być kochanym. Wskaż, jak odnajdywać źródło prawdziwej miłości i dodaj siły, abym potrafił z niego czerpać. Naucz mnie wierności Bogu we wszystkich okolicznościach życia.

Tobie, Maryjo, powierzam wszystkie przeżywane trudności, pragnienia i marzenia. Prowadź mnie dziś i w każdym dniu mojego życia. Bądź mi Opiekunką i Matką.

Modlitwa o powrót do wiary i umocnienie w wierze

Matko Boża Murkowa, czczona jako Obrończyni wiary, staję przed Tobą i Tobie przedstawiam prośbę o nawrócenie (imię osoby za którą się modlę). Maryjo, Ty jesteś wzorem wiary, wstaw się u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa za (imię osoby za którą się modlę), który na ścieżkach życia zaniedbał/a i utracił/a skarb wiary. Niech Miłosierdzie Boże przebaczy wszelkie odstępstwa i lekceważenie świętej wiary, a Boża łaska niech sprawi, aby odnalazł/a sens i radość życia na drogach Ewangelii. Umocnij mnie i wszystkich, którzy wskutek pokus tego świata i własnych zaniedbań chwiejemy się w wierze. Maryjo – Obrończyni wiary, módl się za nami. Amen.

Modlitwa chorego

Matko Najświętsza, Matko Jezusa, która znasz, czym jest ból i cierpienie. Oto ja, dotknięty chorobą, zwracam ku Tobie moje oczy i serce, i błagam: zlituj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólu i choroby. Daj mi siłę wytrwania i podtrzymuj moją nadzieję. Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą. Zechciej mi wrócić siły i zdrowie.

Za Twoją przyczyną, Maryjo, polecam Bożemu Miłosierdziu wszystkich chorych na całym świecie. Miej litość nad ich niedolą, ulżyj ich cierpieniom, uśmierz ich ból. Spraw, ażeby nikt spośród nich nie umarł bez pojednania z Twym Synem, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pocieszenie

Matko Boża Krośnieńska, Matko słuchająca próśb. Stajemy przed Tobą, wpatrując się w Twe matczyne Oblicze i prosimy – bądź Wspomożycielką i Orędowniczką naszą. Tu, przed Tobą, klękali nasi przodkowie, całe pokolenia mieszkańców naszego miasta, i od Ciebie wracali pocieszeni i umocnieni.

Spojrzyj na nas, stojących przed Tobą. Niech spotkanie z Tobą będzie okazją do większego zaufania Tobie i Twojemu Synowi. Daj nam, utrudzonym, zmęczonym i zagubionym pociechę i wyzwól w nas miłość ku Tobie, która będzie umocnieniem na drogach naszego życia. Amen.

Modlitwa zawierzenia

Matko Boża Murkowa, Patronko Krosna!

Tobie przed wiekami zawierzyli swój los nasi przodkowie, gdy byli w niebezpieczeństwie, i zostali wysłuchani. Tobie i my zawierzamy wszystkie rodziny i każdego z nas. Odtąd uważaj nas za własność Twoją i za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego.

Oddani Tobie w niewolę miłości, pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, nie wolę własną, ale wolę Twojego Syna.

Ufamy, że tym aktem wiary wyjednamy Kościołowi świętemu i Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę. Panno Chwalebna i Błogosławiona, przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Modlitwa za nieprzyjaciół Kościoła

Niepokalana Matko Jezusa Chrystusa, Obrończyni wiary Kościoła. Kiedy stałaś pod krzyżem Twojego Syna, słyszałaś, gdy cierpiący wołał do Ojca: „Odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Wtedy razem z Jezusem prosiłaś za prześladowców. Prosimy, abyś i dzisiaj wstawiała się za tymi, którzy prześladują Kościół – Mistyczne Ciało Twojego Syna. Wyjednaj nawrócenie tym, którzy przez kłamstwa, oszczerstwa i intrygi chcą niszczyć wspólnotę wierzących. Niech poznają prawdę i odwrócą się od złego, niech dostąpią łaski nawrócenia. Nam zaś wyproś łaskę stałości w wierze i cierpliwości w obliczu cierpienia. Panno Mężna, uproś nam łaskę męstwa i odwagę w dawaniu świadectwa Twojemu Synowi, który uczył nas miłować nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą.

Modlitwa o dar męstwa dla głoszących Ewangelię

Maryjo Niepokalana, Ty w Wieczerniku razem z Apostołami modliłaś się o dar Ducha Świętego, a gdy został On dany nie przestałaś wspierać swoimi modlitwami uczniów Chrystusa, posłanych głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Spojrzyj dziś na nas łaskawie z Twojego cudownego wizerunku, przed którym nasi ojcowie wyprosili łaskę męstwa w obronie wiary, i wyjednaj u Syna odwagę dla tych, którzy dzisiaj są posłani, aby głosić wiarę, która w Chrystusie daje życie wieczne.

Wspieraj Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, błogosław rodzicom i nauczycielom. Niech nie zrażają się przeciwnościami, niech nie lękają się, gdy będą przemawiać, bo nie oni będą mówili, ale Duch Jezusa będzie mówił przez nich. Wyproś im łaskę słowa w mocy tego Ducha, który został im dany dla odnowienia wszystkiego w Chrystusie.

Królowo Apostołów, Obrończyni Wiary, módl się za nami.

Modlitwa o dar męstwa w dawaniu świadectwa Chrystusowi

Matko Boża, Obrończyni Wiary, Królowo Wyznawców, Apostołów i Męczenników;

przychodzę ze świadomością mojej nieumiejętności i słabości,

przychodzę ze świadomością, że o własnych siłach nie jestem w stanie nic dobrego uczynić,

przychodzę ze świadomością mojej grzeszności i niestałości w wypełnianiu przykazań;

Proszę Cię o odwagę do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad,

Proszę Cię o wytrwałość w słuchaniu, rozważaniu Słowa Bożemu,

Proszę Cię o mądrość przy podejmowaniu codziennych decyzji zgodnie z wolą Boga.

Maryjo, przeprowadź mnie przez ciemności niewiedzy i pomóż mi zwyciężyć wszelkie słabości i ludzkie ograniczenia; oddal ode mnie lęk, a w serce wlej pokój, który umacnia wiarę, ożywia nadzieję i pobudza do miłości Boga i bliźniego. Oblubienico Ducha Świętego, wyjednaj mi łaskę wiary i dar męstwa, potrzebne do odważnego świadczenia o Bogu wszędzie tam, gdzie jest On nieznany lub zapomniany, aby przez świadectwo mojej wiary Bóg rozszerzył swe królowanie w ludzkich sercach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa w czasie pokus przeciwko wierze

Niewiasto niezwykłej wiary;

Ty, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana;

Ty, która dzięki wierze poczęłaś Syna Bożego;

Ty, która opierając się na wierze poszłaś za Jezusem i mężnie zniosłaś pod krzyżem Jego Śmierć;

Ty, która wiarą umocniona uwierzyłaś w Zmartwychwstanie swojego Syna;

Ty, która wiarą natchniona oczekiwałaś obiecanego Ducha;

Ty, która wierzącym rozjaśniasz umysły;

wstawiaj się za nami u Boga, pokornie prosimy:

abyśmy byli stali i mocni w wierze;

abyśmy postępowali zgodnie z nakazami wiary;

abyśmy nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili;

abyśmy sami nie podcinali tych korzeni,

z których wyrastamy;

abyśmy w czynach potwierdzali naszą wiarę.

Wspomożycielko wiernych, podtrzymuj i osłaniaj wiarę w naszych sercach, abyśmy mimo pokus, trudów i cierpień, wątpliwości i zniechęcenia, wiarą umacniani i kierowani, szczęśliwie osiągnęli cel naszego ziemskiego pielgrzymowania i doprowadzili siebie i bliźnich do Boga, który jest Miłością w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II w intencji młodzieży i o powołania

Dziewico Maryjo, Tobie powierzamy naszą młodzież, a zwłaszcza tych, którzy zostali powołani, by być najbliższymi naśladowcami Twego Syna. Ty wiesz, ilu trudnościom muszą stawić czoło, ile muszą pokonać przeszkód. Pomóż im, by oni również powiedzieli „tak” Bożemu wezwaniu, podobnie jak Ty odpowiedziałaś na zaproszenie anioła.

Przyciągnij ich do Twego Serca, by wraz z Tobą mogli pojąć piękno i radość, która staje się ich udziałem, kiedy Wszechmogący powołuje ich do bliskości z sobą, by stali się świadkami Jego miłości i mogli uradować Kościół swoją konsekracją.

Dziewico Maryjo, spraw, byśmy za Twoim wstawiennictwem wszyscy mogli się cieszyć wraz z Tobą, widząc, że miłość przyniesiona przez Twego Syna jest przyjmowana i strzeżona i że ludzie odpowiadają na nią miłością.

Wyjednaj nam, byśmy mogli dostrzec również w naszych czasach cudowne i tajemnicze działanie Ducha Świętego. Amen.

ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z MATKĄ BOŻĄ MURKOWĄ

 1. Nabożeństwo do Matki Bożej Miłosiernej

 1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 1. Modlitwa

Panie Jezu, spoglądamy na Hostię i oczyma wiary staramy się w białym chlebie dostrzec Ciebie, Zbawicielu świata. Ty spoglądasz na nas i Swoim Boskim wzrokiem dostrzegasz wszystko, co kryją nasze serca. Ty jeden dobrze wiesz, ile szlachetnych czynów dokonało się w minionym tygodniu w naszej parafii. Ty jeden wiesz, ile walk rozegrało się w naszych sercach. Ty wiesz, ile odniesiono zwycięstw, a ile było przegranych. Ty jeden wszystko wiesz, Ty dzielisz naszą radość z odpartej pokusy, z dobrze wykonanych obowiązków i z wytrwania na drodze Ewangelii.

Oto widzisz nas, którzy przybywamy do Ciebie z wdzięcznością i ufnością. Za dobro otrzymane i dobro dokonane dziękujemy; za zło przepraszamy. Każdy z nas, widząc swoje grzechy, ma potrzebę uderzyć się w piersi i powiedzieć „moja wina”. Przyjmij nas, Panie, takich, jacy jesteśmy, wdzięczni za Twoje nieskończone miłosierdzie, z którego nieustannie czerpiemy łaskę po łasce.

 1. Pieśń: „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”

 1. Modlitwa

Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, gromadzimy się w tej świątyni, by oddać Ci cześć i chwałę. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” – wypowiadamy z wiarą te słowa najprostsze i równocześnie najwspanialsze. Nikt nigdy wspanialej już pozdrowić nie potrafi, niż wtedy, gdy w dniu Zwiastowania uczynił to Archanioł. Słowami Archanioła: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna”, pozdrawiamy Cię dzisiaj i zawsze Maryjo, Matko nas ludzi, których wszystkich ogarniasz, do wszystkich się zbliżasz, wszystkich po macierzyńsku poszukujesz i wszystkich pragniesz przyprowadzić do Chrystusa. Prowadź nas, Maryjo, pośród dróg naszego życia, byśmy mogli odnaleźć się w tej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał swoją Owczarnią i oddał za nią życie jako Dobry Pasterz. Pomóż nam wytrwale kroczyć drogę do Jezusa, Twojego umiłowanego Syna.

 1. Pieśń: „O, Ty coś u nas tron sobie obrała”

 1. Podziękowania i prośby

Matko Najświętsza, przyjmij nasze podziękowania:

–              za uzdrowionych z choroby – dziękujemy Ci Krośnieńska Pani

–              za pocieszonych w strapieniu –

–              za ocalonych z rozpaczy –

–              za podtrzymanych w zwątpieniu –

–              za wyzwolonych z mocy grzechu –

–              za litość nam okazaną –

–              za miłość Twą macierzyńską –

–              za dobroć Twą niezrównaną –

–              za wysłuchanie w błaganiu –

–              za wszystkie łaski nam wyświadczone –

Maryjo Najświętsza, przyjmij błagania nasze:

–              za chorych, abyś ich uzdrowiła – błagamy Cię, Krośnieńska Pani

–              za strapionych, abyś ich pocieszyła –

–              za płaczących, abyś im łzy otarła –

–              za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała –

–              za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła –

–              za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła –

–              za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała –

–              za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była

–              za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała –

–              o wysłuchanie wszystkich próśb naszych –

 1. Pieśń: „O Matko Miłosierna”

 1. Modlitwa do Matki Bożej Murkowej  /odmawiana wspólnie/

Matko Boża Murkowa, Krośnieńska Pani ! /

Wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela i ludzi, /

troskliwa opiekunko naszego miasta i wiernego ludu. /

Wejrzyj na nas przychodzących do Ciebie z wiarą i ufnością /

w Twoje matczyne wstawiennictwo. /

Weź w opiekę nasze domy i rodziny, /

ochraniaj przed złem dzieci i młodzież, /

czuwaj nad samotnymi i poszukującymi. /

Wstawiaj się za nami u swojego Syna Jezusa Chrystusa /

i wypraszaj dla wszystkich obfite łaski /

i Jego nieskończone miłosierdzie. /

O Matko, /

bądź z nami w trudach i radościach dnia codziennego, /

prowadź nas do Boga, który jest Miłością /

w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 1. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 1. Pieśń

 1. Nabożeństwo do Matki Bożej Murkowej  – Obrończyni Wiary

 1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 1. Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże, wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry, Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra. Niech się stanie. Niech się stanie. Amen.

3a. Modlitwa

O Maryjo, Matko nasza, w Twoje ręce oddajemy nasze serca, oczyść je, uzdrów. Módl się za nami, abyśmy umieli prosić i przyjmować Boże przebaczenie. Wstawiaj się za każdym z nas, abyśmy doświadczyli tego, jak wielką miłością nas kochasz i jak bardzo nas kocha Twój Syn, Jezus Chrystus.

Spraw, o Matko, aby nasze serca były wdzięczne za wszystko, co jest dobre w naszym życiu. Pomóż nam, Maryjo, rozpoznać dobroć i miłosierdzie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Króluj w naszych sercach, w naszych rodzinach, Królowo miasta, bądź Królową naszego pokoju.

lub 3b. Modlitwa

O Matko nasza, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham cię bezgranicznie i ofiarowuję się Tobie.

Przez Twoją dobroć i miłość, proszę, ratuj mnie. Pragnę być Twoim.

Kocham Cię niezmiernie i proszę, byś mnie otaczała Twoją opieką. Całym sercem proszę Cię, Matko dobroci, obdarz mnie Twoją dobrocią, bym przez nią zasłużył na niebo.

Proszę Cię przez Twoją bezgraniczną miłość, pomóż mi kochać każdego człowieka tak, jak Ty kochałaś Jezusa Chrystusa. Proszę Cię również o łaskę, bym mógł być zawsze wierny Tobie.

Ofiaruję się Tobie cały i proszę, abyś była ze mną w każdej chwili.

Gdybym miał kiedykolwiek nieszczęście odwrócić się od Ciebie, proszę, skieruj mnie na powrót ku Tobie. Amen.

 1. Pieśń: „O, Ty coś u nas tron sobie obrała”

 1. Podziękowania i prośby

Dziękujemy Ci, Matko dobroci i miłości:

–              za każde serce, które dzięki Twemu wstawiennictwu przebudziło się duchowo – dziękujemy Ci, Maryjo

–              że tak wiele serc dzięki Twej pomocy doświadcza miłości Bożej –

–              że darzysz swą miłością każdego grzesznika i przygarniasz go –

–              że jesteś pełna łaski i każdemu jej udzielasz –

–              że zostaliśmy obdarzeni łaską wiary –

–              że wypraszasz cuda w naszym życiu –

–              że nazywasz nas swoimi ukochanymi dziećmi –

–              że uczysz nas modlitwy, która jest drogą do miłości –

–              że prowadzisz dusze do Domu Ojca –

–              że uczysz nas pokory i prostoty –

–              że Twoje otwarte Serce zawsze pomaga ubogim, cierpiącym i zrozpaczonym –

–              że od Ciebie możemy uczyć się zawierzenia i miłości –

–              że nasze cierpienia i radości są Twoimi –

Prosimy Cię, Matko dobroci i miłości:

–              abyś nas prowadziła do życia w pokoju z Bogiem – prosimy Cię, Maryjo

–              abyś wzięła w swoją opiekę potrzebujących miłości –

–              abyś uprosiła u Twego Syna uzdrowienie chorych na ciele i na duszy –

–              abyś odnalazła tych, którzy zagubili się na drogach życia –

–              abyś uczyniła nasze serca czystymi, pełnymi pokory i miłości –

–              abyś uczyła nas skutecznie bronić wiary świętej –

–              aby Jezus Chrystus stał się Królem naszych serc, ojczyzny naszej i całego świata –

 1. Pieśń: „O Matko Miłosierna”

 1. Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy /modlitwa św. Franciszka/

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba, Ciebie On uświęcił z najświętszym,

umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym, Pocieszycielem, w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,

Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,

Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

 1. Modlitwa do Matki Bożej Murkowej /odmawiana wspólnie/

Matko Boża Murkowa, Krośnieńska Pani ! /

Wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela i ludzi, /

troskliwa opiekunko naszego miasta i wiernego ludu. /

Wejrzyj na nas przychodzących do Ciebie z wiarą i ufnością /

w Twoje matczyne wstawiennictwo. /

Weź w opiekę nasze domy i rodziny, /

ochraniaj przed złem dzieci i młodzież, /

czuwaj nad samotnymi i poszukującymi. /

Wstawiaj się za nami u swojego Syna Jezusa Chrystusa /

i wypraszaj dla wszystkich obfite łaski /

i Jego nieskończone miłosierdzie. /

O Matko, /

bądź z nami w trudach i radościach dnia codziennego, /

prowadź nas do Boga, który jest Miłością /

w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 1. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 1. Pieśń

PIEŚNI KU CZCI MATKI BOŻEJ MURKOWEJ

I.

O, Ty coś u nas tron sobie obrała,

By nas wspomagać w życia czas.

Wierzymy Matko, żeś nas pokochała

I nie odrzucisz nigdy nas.

Ref.:      Matko Krośnieńska Miłosierną zwana,

Wspieraj nas zawsze w niedoli czas.

Jak ojcom naszym, bądź naszą matką,

Królowo miasta, wspomagaj nas

Hołd Ci składali już nasi ojcowie,

Pełni ufności w Twoją moc.

Z Twoim Imieniem szli przez wieki całe,

Przez ciemną, smutną, życia noc.

Ref.:      Matko Krośnieńska Miłosierną zwana,

Wspieraj nas zawsze w niedoli czas.

Jak ojcom naszym, bądź naszą matką,

Królowo miasta, wspomagaj nas

II.

O Matko Miłosierna, oto my dzieci twoje,

Uproś u Syna Twego łask obfitych zdroje.

Ref.:

Miłosierna Matko Boska (x3)

Przyczyń się za nami.

O Matko Miłosierna, oto my sieroty,

Okaż nam serce matki, okryj płaszczem cnoty.

Ref.:

O Matko Miłosierna, oto my tułacze,

Otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze.

Ref.:

O Matko Miłosierna, oto my pielgrzymi,

Prowadź nas drogą łaski po tej biednej ziemi.

Ref.:

O Matko Miłosierna, oto my grzesznicy,

Niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.

Ref.:

O Matko Miłosierna, oto my twe rodziny,

Błogosław ojców, matki, starców i dzieciny.

III.

Monarchini Murkowa Krośnieńska Pani!

Do Ciebie biegną poddani

Biegną ze łzami w oku

Z doliny ziemskiego zmroku.

O Maryjo, życia słodyczy i nadziejo nasza.

Wejrzyj Maryjo. Wejrzyj Maryjo,

Wejrzyj Maryjo, o Maryjo.

IV.

O Miłosierna Matko nasza

Dziś przychodzimy do Twych stóp,

„Murkowa Pani” miasta Krosna,

Matczyne oczy na nas zwróć.

Ref.:

Daj nam Jezusa Twojego Syna,

Prowadź do Niego w każdy czas,

By Bogiem żyła każda rodzina,

By Chrystus wzrastał w każdym z nas.

Do Ciebie prośby zanosimy

A Ty uważnie słuchasz nas.

Za twa opiekę dziękujemy,

Za łaski wypraszane nam.

Ref.:

Jesteś nam źródłem wiary, męstwa.

Zawsze nas chronisz płaszczem Swym

Tak wśród upadków jak w zwycięstwach,

Tyś nam Królową – my ludem Twym.

Ref.:

V.

Witaj Krośnieńska Maryjo, Tyś nasza Pani,

Która Syna w niebie błagasz za grzesznikami;

W Twym obrazie Cię witamy i swą Matką nazywamy,

Pani Murkowa!

Witaj Matko Miłosierdzia, Tyś nasza Matka;

Prosim, wstawiaj się za nami aż do ostatka;

W Twym obrazie Cię witamy i z miłością

pozdrawiamy,

Pani Murkowa!

VI.

Perło droga, Matko Boga, usłysz błaganie,

Gdy Cię proszą, ręce wznosząc, wierni Krośnianie;

Ty nas cieszysz w złym razie, tu w Twym świętym Obrazie,

Gdy w tęsknocie ślemy do Cię serca wzdychanie. /2x

Matko droga, my do Boga przez Cię wołamy;

W każdym smutku nie bez skutku pociechę mamy.

Pod opiekę swej matki ufnie garna się dziatki

od powicia po kres życia – Krośnieńska Pani. /2x

VII.

Pani, Królowo naszego narodu,

Jesteś od wieków ostoją i mocą.

Tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję,

Bogurodzico.

Idziesz przed nami jak obłok świetlany,

Swoją jasnością wskazując nam drogę,

Wiary, jedności, pokoju i zgody,

Bogurodzico.

W święta triumfu i w trudzie codziennym,

Z Twoją pomocą pragniemy być wierni,

Dobrej Nowinie królestwa Bożego,

Bogurodzico.

Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością

Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie,

Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa,

Bogurodzico.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Bogu jedynemu niech będzie na wieki,

Cześć i podzięka za naszą Królową,

Bogurodzicę.

VIII. Matko Boża Murkowa – Wiary naszej Obrono

Od wieków czczona Opiekunka miasta,

Krośnieńska Pani, Przeczysta Niewiasta,

Niebieska Matka, Obrończyni nasza –

– łaski obfite u Boga wyprasza.

Ref.:

Matko Boża Murkowa,

Wiary naszej Obrono –

– niechaj serca wierzących

Do Boga miłością zapłoną.

Królujesz Krosnu już ponad trzy wieki,

Słuchasz każdego, kto żebrze opieki;

Z ufnością staję, z wdzięcznością przychodzę,

W sercu wychwalam Miłosierdzie Boże.

Wódz nieprzyjaciół chciał wtargnąć z oddziałem,

Lecz wierni przyszli do Matki z oddaniem;

Wojska przegnałaś, ocaliłaś miasto –

– obroń i dusze, gdy w niewierze gasną.

Bądź z nami w trudach, naucz słuchać Boga,

Kieruj Ojczyzną, gdy niełatwa droga;

Tchnij w lud odwagę, Zwycięstwa Zwiastunko,

Czuwaj nad Polską, Święta Opiekunko.

Gwiazdo Zaranna wiodąca przez ciemność –

Ożyw mą wiarę, nadzieję i miłość;

Ucz żyć modlitwą: „Jezu ufam Tobie”.

„Spełnijcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Wiedź do Kościoła, łącz na Eucharystii,

Moc sakramentów ukaż tym, co przyszli,

By silni Duchem, rozważając Słowo,

Niemocnych z Bogiem jednali na nowo.

Śmierci godzinę Tobie zawierzamy –

– wysłuchaj modlitw z ufnością składanych:

Prowadź do Boga w Trójcy Jedynego –

– Ojca i Syna i Ducha Świętego.