Ofiara na utrzymanie klasztoru i parafii

Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom i Darczyńcom za składane ofiary na utrzymanie parafii, kościoła i klasztoru. Bóg zapłać!

W tytule przelewu zachęcamy do podania na jaki cel ma zostać przeznaczona ofiara (np. „ofiara na remonty”, „ofiara na utrzymanie klasztoru”, „ofiara na ewangelizację”itp.).

Konto klasztorne (Bank PEKAO SA):

89 1240 2311 1111 0011 0166 5299

Konto parafialne (Bank PEKAO SA):

92 1240 2311 1111 0010 0445 9023

Konto  remontowe (Bank PEKAO SA):

31 1240 2311 1111 0011 0166 6052

Konto  charytatywne (Bank PEKAO SA):

53 1240 2311 1111 0011 0166 6238